Norra Nöbbelövs kyrka
Foto: Jacob Eriksson

Kyrkor och kyrkogårdar

Svenska kyrkan i Lund har 18 kyrkor och kapell. Under medeltiden var Lund en kyrklig metropol med inte mindre än 27 kyrkor och klosteranläggningar. Efter reformationen på 1500-talet revs alla utom två, Domkyrkan och Klosterkyrkan.

På 1900-talet byggdes åter många kyrkor. Så även i Lund, där fem kyrkor har kommit till sedan mitten på 1960-talet.
 
Lunds pastorat är idag indelat i sju församlingar. Här finns 18 kyrkor och kapell. Till det kommer en lång rad kyrkor som tillhör andra trosamfund och stiftelser som verkar i Lund.
 
En kyrkobyggnad har många funktioner. Främst är kyrkan ett språk som talar om en verklighet som går utöver den vanliga verklighet och talar om människors tro under olika tider. Kyrkorna är tecken på att denna andra verklighet finns. Olika sidor av kyrkans tro illustreras av den stora domkyrkan, de många medeltida kyrkorna och de nya stadsdelskyrkorna.
 

Kyrkogårdarna

Kyrkogården som begravningsplats har gamla anor. Under förföljelserna av kristna i den unga kyrkans tid fick många offra livet för sin tro. På 200-talet firades en del gudstjänster vid martyrernas gravar. Senare restes kyrkor över martyrernas gravar. Efter hand uppstod seden att de kristna gravsatte sina döda i martyrernas närhet.
 
Som biskop i Milano lät Ambrosius år 386 föra relikerna av två martyrer till kyrkan där. Det blev utgångspunkten för seden med reliker av martyrer i kyrkorna och bruket att gravsätta biskopar och stormän inne i kyrkorna och övriga församlingsbor i kyrkans omedelbara närhet. Kyrkogemenskapen omfattade också kyrkogården.
 
Gå till webbplatsen Lunds kyrkogårdar för att få mer information om kyrkogårdar och andra begravningsplatser i Lund.

 

Vårbild, Norra kyrkogården, Sankt Olofs kapell

Lunds kyrkogårdar

I Lunds Pastorat finns tolv begravningsplatser, dessa är öppna för alla, oberoende av trostillhörighet.

Kyrkor, kapell, kyrkogårdar och begravningsplatser