Om oss

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund och är en del av den världsvida kristna kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Dessa fyra är grunden till all vår verksamhet.

Vår teologiska grund

Svenska kyrkans teologiska grund har formats av vår lutherska tradition och historia. Idag finns en pågående dialog om hur kyrkan och teologin ska utvecklas. Svenska kyrkans demokratiska struktur tillåter oss att tillsammans forma och förändra tro och teologi i den värld vi lever i.

Vår värdegrund

Svenska kyrkans värdegrund definierar kyrkans grundläggande värden och värderingar, som vi vill utgå ifrån i både handling och ord. Svenska kyrkan strävar efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden. På denna sida kan du läsa mer om hur vi arbetar med vår värdegrund.

Uppdrag och vision

Ledorden för Svenska kyrkan i Lund är närvarande, bedjande och försonande.

Så är vi organiserade

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Lunds församlingar

Sju församlingar utgör Lunds pastorat.

Lunds kyrkogårdar

Våra begravningsplatser är öppna för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Diakonicentralen i Lund

Diakonicentralen drivs av Svenska kyrkan i Lund. Det är en verksamhet som kan ge stöd till personer i utsatta livssituationer. Här finns möjlighet till rådgivning och samtal med socialkurator och diakon.

Ugglan Second Hand

Affären har upphört

Ett par sitter på en klippa i motljus i solnedgång.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund erbjuder möjligheter att genom samtal hitta lösningar på de problem som uppstått i relationen till en partner eller till en annan närstående.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal har du vårt stöd. Vi finns naturligtvis där för dig i livets alla svåra stunder men vi har även olika former av kreativa versksamheter, sorgegrupper och retreater.

Förskolan Prästkragen

Nu har vi lediga platser!

Montessoriförskolan Triangeln

Montessoriförskolan Triangeln har funnits sedan 1993 och är en kristen montessoriförskola. Vi finns i Maria Magdalena kyrka på Östra Torn i Lund och vår huvudman är Svenska kyrkan.

Ideellt engagemang

Bli en del i ett större sammanhang. Du behövs!

Samtal och stöd

När du behöver prata med någon eller söka någon form av stöd finns kyrkan här för dig.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Svenska kyrkan? Här kan du läsa mer om hur du går till väga och vad medlemskapet innebär.

Lediga tjänster

Vill du bli en av de anställda medarbetarna i Svenska kyrkan i Lund? Här kan du se vilka jobb som är lediga.

Kyrkor och kapell

Här finns mer information om varje kyrka och kyrkogård samt ljudguide och karta.