Lunds församlingar

Sju församlingar utgör Lunds pastorat.

Lunds domkyrkoförsamling

Lunds domkyrkoförsamling med katedralen i centrum, förankrad i evangeliet och bärare av traditionen, vill vara riktad mot gudstjänst, lärande och gästfria möten. Vi vill utveckla Domkyrkans funktion som symbol för staden, arena för gränsöverskridande möten, som pastoratets gemensamma mötesplats och som stiftets katedral i nordisk och internationell kontext.

Lunds Allhelgonaförsamling

Välkommen till Lunds Allhelgonaförsamling! Du är alltid välkommen - in på våra mässor, konserter... - att vara en del av allt som händer - att ta en paus från vardagens stress hos oss

Lunds östra stadsförsamling

Välkommen till Lunds östra stadsförsamling. Du är välkommen till någon av våra fyra kyrkor och tre församlingshem för att fira gudstjänst, sjunga i kör, träffa andra som precis blivit föräldrar och mycket annat.

Helgeands församling

Helgeands församling vill vara en öppen gemenskap som kännetecknas av kontinuitet, igenkännande och tillhörighet. Gudstjänstlivet präglas av delaktighet och i centrum står söndagens högmässa.

Norra Nöbbelövs församling

Strävar att vara en öppen kyrka, en församling i mångfald med människors lika värde i fokus. En församling med kristen tro som grund som vill erbjuda rum för aktiv dialog, präglad av ömsesidig respekt och tillit.

Sankt Peters klosters församling

Sankt Peters klosters församling bär spår av det klosterliv som en gång levts i församlingen. Bönens eftertanke och stillhet tillsammans med barnens lekfulla frihet utgör stommen i vårt församlingsliv.

Torns församling

Torns församling finns där landsbygd möter stad och tradition möter utveckling. Församlingen vill vara en nära, varmt välkomnande församling, förankrad i kristen tro, som möter människor i livets vardag och högtid. En lyhörd församling som svarar upp mot församlingsbornas behov av att mötas och att fira gudtjänst i varierande sammanhang, med olika innehåll och med hög delaktighet.