Lunds församlingar

Sju församlingar utgör Lunds pastorat.