Foto: J Casteryd/IKON

Diakonicentralen i Lund

Diakonicentralen drivs av Svenska kyrkan i Lund. Det är en verksamhet som kan ge stöd till personer i utsatta livssituationer. Här finns möjlighet till rådgivning och samtal med socialkurator och diakon.

Vill du vara med och bidra/skänka något som vi kan förmedla vidare. Gå in under Gåvor till Diakonicentralen så ser du vad som just nu finns behov av.

Diakonicentralen är en egen enhet i Lunds pastorat och vi finns till som en resurs för alla Svenska kyrkans församlingar i Lund framförallt vad gäller personer med osäkra boendesituationer, missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Café Ugglan öppettider

Måndag – torsdag 9.00 – 14.00, fredag 9.00 - 12.00. Klicka på rubriken för mer information.

Vad är diakoni?

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Ordet diakoni är kyrkans benämning på sitt sociala arbete. Det handlar om att möta och ge stöd till människor i olika livssituationer.

Gåvor till diakonicentralen

Vi tar emot ekonomiska gåvor och kläder. Klicka på rubriken för vidare information.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Julklappsinsamling

Julen ska få vara en glädjens stund för så många som möjligt. Vi önskar att alla barn får sina sin alldeles egna julklapp och samlar in julklappar i Lund.

Diakonicentralen i Lund

Telefon

046-71 87 65

E-post

lund.diakonicentralen@svenskakyrkan.se 

Besöksadress

Råbygatan 18, 223 61 Lund