Foto: J Casteryd/IKON

Diakonicentralen i Lund

Diakonicentralen drivs av Svenska kyrkan i Lund. Det är en verksamhet som kan ge stöd till personer i utsatta livssituationer. Här finns möjlighet till rådgivning och samtal med socialkurator och diakon.

Vi säger ett stort TACK till alla som under december skänkte julklappar och ekonomiska gåvor som vi fick möjlighet att förmedla vidare!

Diakonicentralen är en egen enhet i Lunds pastorat och vi finns till som en resurs för alla Svenska kyrkans församlingar i Lund framförallt vad gäller personer med osäkra boendesituationer, missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Diakonicentralen i Lund

Telefon

046-71 87 65

E-post

lund.diakonicentralen@svenskakyrkan.se 

Besöksadress

Råbygatan 18, 223 61 Lund