Foto: J Casteryd/IKON

Diakonicentralen i Lund

Diakonicentralen drivs av Svenska kyrkan i Lund. Det är en verksamhet som kan ge stöd till personer i utsatta livssituationer. Här finns möjlighet till rådgivning och samtal med socialkurator och diakon.

Diakonicentralen är en egen enhet i Lunds pastorat och vi finns till som en resurs för alla Svenska kyrkans församlingar i Lund framförallt vad gäller personer med osäkra boendesituationer, missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Diakonicentralen i Lund

Telefon

046-71 87 65

E-post

lund.diakonicentralen@svenskakyrkan.se 

Besöksadress

Råbygatan 18, 223 61 Lund