Lundakonfirmand
Foto: Kennet Ruona

Till dig som är medlem - tack!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som skapar möjligheter för oss att möta människor i livets alla skeden. Förutom vid dop och vigsel, gudstjänstsfirande och begravningsgudstjänster skapar vi genom din avgift mötesplatser där vi kan mötas och alla är välkomna. Kyrkan är en plats att vara stolt över - du som medlem gör det möjligt!

Allt detta gör du möjligt:
Du ger mer än 15 barn- och vuxenkörer i Lund tillfälle att sjunga tillsammans.
Du skapar platser för barngrupper där barn och föräldrar kan mötas.
Du är med och skapar Sveriges största musikscen med tusentals konserter.
Du har gjort det möjligt för oss att underhålla cirka 3 400 kyrkor och vårda vårt kulturarv.
Du har gjort det möjligt för förtvivlade människor att ringa 112 och tala med jourhavande präst.
Du möjliggör olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet.
Du har gjort det möjligt för sjuka och anhöriga att få stöd och samtal på Sjukhuskyrkan.
På Diakonicentralen i Lund kan människor få en dusch, klädbyte, frukost och en gemenskap.
Självavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med.
Du ger möjlighet för familjerådgivning.
Du ger stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands.
Du ger stöd till människor som är nya i Sverige att lära sig svenska och komma in i samhället.
Du ger tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar i livet.
Genom Svenska kyrkan i utlandet ger du stöd till svenskar som befinner sig utomlands.
Du bidrar till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, svält och konflikter.

Du har gjort allt detta och mycket därtill möjligt – ett stort och hjärtligt tack från oss till dig!

Väljer du att gå ur Svenska kyrkan är det gratis, kontakta din församling så hjälper de dig. Och du är alltid välkommen tillbaka!