Verksamhet

När Jesus levde på jorden berättade han om Guds villkorslösa kärlek till människorna. Han visade också hur han vill att vi lever och hur vi är mot varandra och skapelsen – och sprider Guds kärlek vidare. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans verksamhet idag.

Svenska kyrkans verksamhet sker i församlingarna. Där ryms en mångfald av möten och verksamheter som soppluncher, körer och konserter, pilgrimsvandringar, samtalsgrupper, barnaktiviteter och gemenskapsträffar för äldre är några exempel på församlingarnas breda verksamhet. I församlingen finns också alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Svenska kyrkans församlingar finns över hela landet, vilken församling du hör till, beror på var du bor. Men självklart är du välkommen till vilken församling du vill.

Under ”Kontakta oss” i menyn hittar du Lunds sju församlingar. Här kan du läsa mer om vad varje församling har att erbjuda. 

I vårt kalendarium på första sidan kan du se vilka händelser som är aktuella i Lunds kyrkor och församlingshem.

Barn & familj

Barn- och familjeaktiviteterna täcker in alla åldrar från nyfödd upp till konfirmationen. Här finns både drop in-verksamhet och grupper som man anmäler sig till. I flera församlingar firas gudstjänster och mässor anpassade för barnen. Här kan du läsa mer om de olika mötesplatserna i Lund för familjer.

Ungdom

För dig som är 13 år och uppåt finns kyrkans ungdomsgrupper. Här kan du också läsa mer om konfirmation i Lund.

Kör och musik

Sång och musik är en stor del av kyrkans liv. Våra gudstjänster är fyllda med musik och det finns en mångfald av körer och musikgrupper i församlingarna.

Andlig fördjupning

I en individualistisk tid står människor alltmer ensamma med livs- och trosfrågor. Kyrkan erbjuder forum där existentiella, andliga och teologiska erfarenheter och frågor kan fördjupas. 

Ideellt engagemang

Bli en del i ett större sammanhang. Du behövs!

Samtal och stöd

När du behöver prata med någon eller söka någon form av stöd finns kyrkan här för dig.

Gudstjänst och bön

Ett av kyrkans viktigaste uppdrag är att fira gudstjänster. I Lunds kyrkor firas gudstjänster varje dag och med olika inriktningar.

Bredvid stigen i skogen sitter en pinne med markeringen för pilgrimsled.

Pilgrim

En pilgrim är en människa som är på väg. En pilgrimsvandring går alltid till en helig plats, ofta till en kyrka.

Sjukhuskyrkan

Oavsett om du är patient, närstående eller personal har du vårt stöd. Vi finns naturligtvis där för dig i livets alla svåra stunder men vi har även olika former av kreativa versksamheter, sorgegrupper och retreater.

Ett par sitter på en klippa i motljus i solnedgång.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund erbjuder möjligheter att genom samtal hitta lösningar på de problem som uppstått i relationen till en partner eller till en annan närstående.

Diakonicentralen i Lund

Diakonicentralen drivs av Svenska kyrkan i Lund. Det är en verksamhet som kan ge stöd till personer i utsatta livssituationer. Här finns möjlighet till rådgivning och samtal med socialkurator och diakon.

Ugglan Second Hand

Affären har upphört