Verksamhet

När Jesus levde på jorden berättade han om Guds villkorslösa kärlek till människorna. Han visade också hur han vill att vi lever och hur vi är mot varandra och skapelsen – och sprider Guds kärlek vidare. Det är utgångspunkten för Svenska kyrkans verksamhet idag.

Svenska kyrkans verksamhet sker i församlingarna. Där ryms en mångfald av möten och verksamheter som soppluncher, körer och konserter, pilgrimsvandringar, samtalsgrupper, barnaktiviteter och gemenskapsträffar för äldre är några exempel på församlingarnas breda verksamhet. I församlingen finns också alltid möjlighet till dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Svenska kyrkans församlingar finns över hela landet, vilken församling du hör till, beror på var du bor. Men självklart är du välkommen till vilken församling du vill.

Under ”Kontakta oss” i menyn hittar du Lunds sju församlingar. Här kan du läsa mer om vad varje församling har att erbjuda. 

I vårt kalendarium på första sidan kan du se vilka händelser som är aktuella i Lunds kyrkor och församlingshem.