Så är vi organiserade

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Du som medlem kan vara med och demokratiskt påverka, både på lokal och nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att rösta i kyrkovalet. Eller båda!

Förutom de förtroendevalda har även biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut i vissa frågor. Deras ansvar är att Svenska kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin upprätthålls. Det kallas för den gemensamma ansvarslinjen.

Svenska kyrkan är ett registrerat trossamfund och lyder under lagen om trossamfund. 

svenska kyrkan i lund

Lunds pastorat leds av domprosten som också har stiftsuppdrag och är biskopens ersättare i vissa uppgifter. Domprosten är även vice ordförande i Lunds stifts domkapitel. Styrelse för pastoratet är kyrkorådet och högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige.

I Lunds pastorat ingår sju församlingar som leds av en församlingsherde och har ett församlingsråd. Svenska kyrkan i Lund har flera gemensamma verksamheter.

Förtroendevalda

Svenska kyrkan i Lund styrs av kyrkofullmäktige och kyrkoråd. För varje församling som ingår i pastoratet finns ett församlingsråd.