Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Lund Besöksadress: Kiliansgatan 7, 22350 LUND Postadress: Box 1096, 22104 LUND Telefon: +46(46)718700 E-post till Svenska kyrkan i Lund

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Domprost i Lund

Bo Sandahl är domprost i Lund och samtidigt kyrkoherde för Lunds pastorat med sina sju församlingar.

– Det är en stor uppgift som anförtros mig. Så kommenterade Bo Sandahl våren 2017 utnämningen av honom till domprost för Svenska kyrkan i Lund. Och han fortsatte: Nu tar jag mig an den med glädje och tillförsikt. Svenska kyrkan i Lund har många goda medarbetare, så förutsättningarna tycker jag är de bästa.  

Domprosten är kyrkoherde i Lunds pastorat med sju församlingar. Domprosten är vice ordförande i Lunds stifts domkapitel och biskopens ersättare i stiftsstyrelsen. 

Bo Sandahl är teologie doktor, han är född 1956. Som domprost i Lund tillträdde han i augusti 2017.

Kontakt

Bo Sandahl e-post Bo Sandahl telefon 046-35 87 52