Lunds domprost

Domprosten är kyrkoherde i Lunds pastorat med sju församlingar.

Bo Sandahl

Bo Sandahl

Svenska kyrkan i Lund

Domprost

Christina  Arvidson

Christina Arvidson

Svenska kyrkan i Lund

Kanslisekreterare