Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lunds kyrkogårdar Besöksadress: Kävlingevägen 40, Lund Postadress: Box 1096, 221 04 Lund Telefon:046-71 87 20 E-post till Lunds kyrkogårdar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lunds kyrkogårdar

I Lunds Pastorat finns tolv kyrkogårdar med över 16 000 gravplatser. Våra begravningsplatser är öppna för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

Lunds Pastorat är huvudman för begravningsverksamheten i våra sju församlingar. I huvudmannaskapet ingår att anordna och hålla ett tillräckligt antal gravplatser, även för de som inte tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund, att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta gravsättning och kremering och att tillhandahålla lokaler för begravningsceremonier. Dessutom ingår att sköta kyrkogårdar och begravningsplatser.

Lunds Pastorat ansvarar för kyrkogårdarna i centrala Lund; Norra och Östra kyrkogården, Klosterkyrkogården och Fredentorps begravningsplats, samt de 8 kyrkogårdarna i Stora Råby, Nöbbelöv, Vallkärra, Stångby, Västra Hoby, Håstad, Igelösa och Odarslöv.

På Norra kyrkogården finns två begravningskapell, ett krematorium samt vår kyrkogårdsexpedition. Personalen på kyrkogårdsexpeditionen handlägger alla administrativa uppgifter i samband med begravningar, gravplatsskötsel m.m.

Aktuellt från Lunds kyrkogårdar

Kyrkogårdsavdelningen - Lunds kyrkogårdar

Kyrkogårdsavdelningens expedition

Besöksadress: Kävlingevägen 40, Lund

Telefon kundtjänst: 046-71 87 21 
Telefontid kl. 10.00-12.00 samt 13.00-15.00
Övrig tid hänvisar vi till Lunds Pastorats växel: 046-71 87 00 

Expeditionens öppettider:
Mån-Fre kl. 09.30-12.00 samt 13.00-15.00.
Lunchstängt mellan 12.00-13.00.

e-post: lpkyrkogard@svenskakyrkan.se 

Läs mer om kyrkogårdsavdelningens personal