Foto: Pixabay

Lunds kyrkogårdar

I Lunds Pastorat finns tolv kyrkogårdar med över 16 000 gravplatser. Våra begravningsplatser är öppna för alla, oavsett livsåskådning eller medlemskap i Svenska kyrkan.

covid-19

Sedan den 2 april 2020 har kyrkogårdsexpeditionen stängt för besökare med anledning av coronapandemin. Stängningen gäller till dess att våra medarbetare och kunder åter kan mötas utan risk för smitta. Vi hänvisar våra besökare att istället kontakta oss via mail eller telefon 046-​71 87 20 (öppen kl. 09.00 - 15.30).

Läs mer

NYHETER

Begravningsverksamheten

Lunds Pastorat är huvudman för begravningsverksamheten i våra sju församlingar. I huvudmannaskapet ingår att anordna och hålla ett tillräckligt antal gravplatser, även för de som inte tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund, att ta emot stoft för förvaring och visning, att sköta gravsättning och kremering och att tillhandahålla lokaler för begravningsceremonier. Dessutom ingår att sköta kyrkogårdar och begravningsplatser.

Lunds Pastorat ansvarar för kyrkogårdarna i centrala Lund; Norra och Östra kyrkogården, Klosterkyrkogården och Fredentorps begravningsplats, samt de 8 kyrkogårdarna i Stora Råby, Nöbbelöv, Vallkärra, Stångby, Västra Hoby, Håstad, Igelösa och Odarslöv.

På Norra kyrkogården finns två begravningskapell, ett krematorium samt en kyrkogårdsexpedition. Personalen på kyrkogårdsexpeditionen handlägger alla administrativa uppgifter i samband med begravningar, gravplatsskötsel m.m.

Aktuellt från Lunds kyrkogårdar

Kyrkogårdsavdelningen - Lunds kyrkogårdar

Kyrkogårdsavdelningens expedition

Besöksadress: Kävlingevägen 40, Lund
Postadress: Lunds kyrkogårdar, Box 1096, 221 04 Lund

Telefon kundtjänst: 046-71 87 20 
Telefontid kl. 10.00-12.00 samt 13.00-15.00
Övrig tid hänvisar vi till Lunds Pastorats växel: 046-71 87 00 

Expeditionens öppettider:
Mån-Fre kl. 09.30-12.00 samt 13.00-15.00.
Lunchstängt mellan 12.00-13.00.

e-post: lpkyrkogard@svenskakyrkan.se 

Läs mer om kyrkogårdsavdelningens personal