Östra kyrkogården

Östra kyrkogården

Den kulturhistoriska kyrkogården mitt i stan

Östra kyrkogården är sannolikt den enda begravningsplats i Sverige som finansierats och förvaltats som aktiebolag. Genom att den tidens tongivande lundabor hade tecknat aktier, som samtidigt var bevis på rätt till gravplats för 10 gravar, blev kyrkogården ett sista vilorum för många av dem som under större delen av 1800-talet och 1900-talets första hälft i hög grad satt sin prägel på staden.

Numera är kyrkogården en lummig oas mitt i Lund med mängder av konstnärligt och kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar och rader av välkända namn. Professorn och biskopen Carl Adolf Agardh har utan tvekan fått det ståtligaste monumentet i Lund på sin gravplats.