Foto: Julia Linde

Sankt Lars begravningsplats

Hospitalgravplatser med nya ljudguider

Om Sankt Lars begravningsplats

Begravningsplatsen anlades och invigdes 1895 för att fungera som institutionsgravplats för Sankt Lars hospital och asyl, där patienter som avled på sjukhuset begravdes. Fram till den sista gravsättningen 1951 har mellan 1600-1700 patienter gravsatts på platsen. Lunds pastorat har sedan augusti 2022 i egenskap av begravningshuvudman övertagit ansvar för förvaltning och skötsel av begravningsplatsen.

Ljudguiderna för Sankt Lars begravningsplats har producerats av Fredrik Emmerfors från Ljudambassaden under sommaren 2023, där främst Lars H Gustafsson berättar för besökaren om platsen, dess framtid och några av dem som vilar där. Lars har i många år arbetat med efterforskningar kring begravningsplatsen och de som vilar där.

Vård och underhållsplanen för begravningsplatsen skrivs av Regionmuseet i Kristianstad och färdigställs under hösten. Vård och underhållsplan ska finnas för alla kulturminnesskyddade platser och är till för att vägleda den framtida planeringen och vården så att de kulturhistoriska värdena kan säkerställas och utvecklas.

Som komplement till ljudguiderna har vi också spelat in ett studiosamtal där deltagarna mer ingående samtalar kring Sankt Lars begravningsplats, vad den betyder för oss som pastorat och hur vi ser på dess framtid.

Deltagare i studiosamtalet:
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare
Ola Forling, församlingsherde i Helgeands församling
Emma Bodin, kyrkogårdschef Lunds pastorat

Studiosamtalet är producerat av Fredrik Emmerfors från Ljudambassaden och inspelat hos Umami Produktion i Malmö i september 2023. 

Om du inte kan se spelarna behöver du ändra funktionsinställningarna för cookies.

Lyssna på Ljudguiderna för Sankt Lars begravningsplats här:

För mer information: