Någon håller en hand i sina vid en sjukhussäng.
Foto: Kristin Lidell

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är ekumenisk, en samverkan mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna. Här kan du också får hjälp att komma i kontakt med andra religiösa företrädare.

Sjukhuskyrkans medarbetare finns i beredskap för patienter, närstående och personal. Vid akuta ärenden ber du sjukvårdspersonalen kontakta oss.

Boka tid för samtal

Telefon: 046-17 17 39
E-post: lund.sjukhuskyrkan@svenskakyrkan.se