Miljödiplomering

För en hållbar kyrka

Arbetet med att bli hållbar kyrka är i full gång. Målet är att samtliga verksamheter ska genomsyras av klimat- och miljömedvetenhet och att vi ska vara föredömen för hållbar utveckling, solidaritet och rättvisa.

Att vara kyrka handlar om att ta ansvar för skapelsen. Det som gör Svenska kyrkans egna miljöledningssystem unikt är en helhetssyn på hur andliga, ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer samverkar. Eftersom arbetet med att bli hållbar kyrka är gränsöverskridande öppnar det för samarbeten och utbyten av kunskap mellan församlingar men även andra organisationer. Förhoppningen är att skapa en lärande organisation i vilken alla känner att de har en viktig roll.

 

Hållbarhetsmål

Här finns de hållbarhetsmål som Svenska kyrkan Lund arbetar mot.

Artikel om miljödiplomeringen

Svenska kyrkan i Lund är miljödiplomerad