En kvinna med grå blus knappar på en smartphone.
Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Visselblåsarkanal för Svenska kyrkan i Lund

Här kan du anonymt anmäla missförhållanden och brister som du stött på i Svenska kyrkan i Lund. Ett externt företag tar emot anmälningen och sköter utredningen.

Förhoppningsvis känns det naturligt att prata med en ansvarig direkt om du ser saker som inte borde förekomma men alla ska vara trygga och vill du vara anonym ska du kunna vara det. Därför har Svenska kyrkan i Lund upprättat en visselblåsarkanal som hanteras av det externa företaget Lantero. Möjligheten att visselblåsa spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens.

Alla anmälningar behandlas

Kanalen är avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden inom verksamheten och där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Rör anmälan ett sådant fall kommer den att hanteras av två utsedda kontaktpersoner. 

Alla anmälningar kommer att behandlas. Om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner utan skickas vidare till lämplig instans inom organisationen, vid behov med stöd av extern expertis. Oavsett förblir du som anmälare anonym om du inte själv fyllt i dina kontaktuppgifter. 

Återrapportering sker till kontaktpersonerna i Svenska kyrkan Lund med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Här kan du läsa mer om vilken typ av ärenden som faller under visselblåsning och hur Lantero tar hand om ärendet. Att visselblåsa – vad gäller för rapportering och lagskydd? (lantero.se)

Vem får anmäla? 

Tjänsten får användas av alla, inte bara anställda. Det kan till exempel vara en förtroendevald, volontär, praktikant, tidigare anställd eller konsult.  

Hur går en anmälan till?

För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator eller mobil utanför Svenska kyrkans nätverk när du rapporterar då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar 
  • Kopiera länken och klistra in den i din webbläsare: https://lantero.report/lundspastorat 
  •  Om du har en QR-läsare i mobilen kan du skanna QR-koden och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot Svenska kyrkans WiFi
  • Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon på nummer 020-899 433

Du kan som uppgiftslämnare välja att få notiser om ärendet per e-post utan att din adress blir synlig för organisationen. Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. 

 Visselblåsarlagen

Enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (den så kallade visselblåsarlagen) är verksamhetsutövare med minst 50 arbetstagare skyldiga att inrätta en intern kanal för rapportering av missförhållanden.

Visselblåsare får inte utsättas för repressalier och skyddas av tystnadsplikt och sekretess.

 

Policyn i sin helhet kan du läsa här:
Visselblåsarpolicy Svenska kyrkan i Lund