Förtroendevalda

Svenska kyrkan i Lund styrs av kyrkofullmäktige och kyrkoråd. För varje församling som ingår i pastoratet finns ett församlingsråd.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i pastoratet. Ledamöterna väljs via direktval i kyrkovalet. Kyrkofullmäktige utser ledamöter och ersättare till kyrkorådet. Till kyrkorådet hör två utskott:  fastighetsutskott och kyrkogårdsutskott.Kyrkofullmäktige utser också ledamöter och ersättare till församlingsråden, som finns i pastoratets sju församlingar.

Här finns länkar till mer information om styrelser, nämnder, utskott och församlingsråd i Lunds pastorat.