Begravning

Att en människa som står en nära dör är en av de största sorgerna att bli drabbad av. Begravningen ger hjälp att komma vidare. Det är en stund för avsked, tankar och minnen och också en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den hjälper oss att hämta kraft och komma vidare i sorgen.

I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Gud. Vi påminns om dödens allvar men också att döden kommer mitt i livet och tvärtom, begravningen ger hopp inför att leva vidare. 

Som anhörig är man ofta i chocktillstånd när ett dödsfall insträffat. Man vill göra något genast, eller så blir man förhandlingsförlamad. Det kan vara bra att vänta någon dag efter ett dödsfall innan man börjar planera begravningen. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska gravsättas med kistbegravning eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen.

En begravning är allt det som sker för att ta hand om den som är död, och de riter det förknippas med. Den kan delas upp i tre huvudområden: det praktiska, begravningsceremonin och gravsättningen. 

Samtalsstöd

Ta gärna kontakt med din församling för praktisk hjälp eller samtalsstöd under sorgearbetet. Präster och diakoner är vana att hjälpa människor i svåra situationer och båda har tystnadsplikt.

Boka begravning

För Svenska kyrkan i Lund med sju församlingar finns en gemensam pastorsexpedition som tar emot bokning av begravning. Kontaktuppgifterna visas lite längre ner på den här sidan.

Läs mer

Lunds kyrkogårdar
Att planera en begravning

Boka dop, vigsel och begravning

Svenska kyrkan i Lund har en gemensam expedition.

Öppet- och telefontid

Vardagar kl. 9-15 (Lunchstängt 11:30-12:30)

Under veckorna v. 26-33
har vi öppet kl. 9-14 med lunchstängt 11:30-12:30.

Telefon 

046-71 88 88

E-post

lundspastorat.exp@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Petersgården, Trollebergsvägen 43, Lund

Postadress 

Box 1096, 221 04 Lund

Barn på begravning

Ska ni ta med mindre barn på begravning? Här kan ni förbereda er genom att se en kort film om begravning i kyrkan. Filmen finns i appen Kyrkan där barn får lära sig mer om kyrkorummet och vad som händer där.

Gemensamma riktlinjer för begravning i Lund  

Lunds församlingar har en gemensamma riktlinjer för begravningar. Med utgångspunkt i den tar varje församling fram lokala anvisningar för rutiner. 

I policyn står mer om vad en kyrklig begravning är och hur den går till i Lund. Här står om allt det praktiska som utförs på samma sätt i hela Lund, om förberedelser, det som händer efter begravningsgudstjänsten och om kostnaderna.

Du som vill läsa den i sin helhet frågar präst eller församlingen.

Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst. Om det finns särskilda skäl kan också den som inte är medlem få en kyrklig begravning, om det stämmer med den dödas önskan.

Tid och plats för begravningsgudstjänsten beslutas i samråd mellan anhöriga. Begravning kan ske tidigast fem arbetsdagar efter anmälan om dödsfall och ska ske inom den tidsgräns som bestäms av begravningslagen.

Vi har själaringningning och tacksägelse i våra kyrkor. Då läser vi upp namnen på de döda och ber för dem och tänder ljus i gudstjänsten. Tid och plats meddelas sorgehuset via begravningsbyrå och/eller församlingen. Vill de anhöriga ha tacksägelse också i annan församling ska det ombesörjas. Själaringning och tacksägelse sker för alla kyrkotillhöriga.
Präst och anhöriga träffas sedan för att tillsammans utforma begravningsgudstjänsten.  
Präst eller diakon följer gärna med de anhöriga vid ett personligt avsked av den döde. Att se den döde i ett sådant avskedstagande är ofta till stöd i sorgearbetet. Avskedet kan ske på sjukhuset, i hemmet kapellet eller på annan plats. Präst, diakon eller anhörig kan då leda en kort andakt.

Psalm, sång och musik i begravningsgudstjänsten bestäms av de anhöriga i samråd med präst och musiker. Önskar de anhöriga solist till begravningsgudstjänsten, är det kyrkomusikerns ansvar att ordna detta. Musik vid begravningsgudstjänsten bör framföras som levande musik.

Begravningsgudstjänsten följer ordningen i Svenska kyrkohandboken, är offentlig och vänder sig därför till alla som vill ta avsked, oavsett ålder och relation till den döde.     

Bårtäcke finns i Lunds kyrkor och ska erbjudas utan kostnad. Det kan ses som en möjlighet till ett billigare men värdigt alternativ till dyr kistdekoration. Ett bårtäcke är ett vävt eller broderat tygstycken som läggs över kistan. Att använda det är gratis och det finns fyra färgkombinationer att välja mellan. Bårtäcket är dock inte lämpligt att använda vid begravningsakt som omedelbart följs av gravsättning av kista.  

Avsked med öppen kista kan ske före eller under begravningsgudstjänsten. Efter gudstjänsten får kistan inte öppnas. Gravfriden ska respekteras utan undantag.
De anhöriga väljer vilka som ska bära kistan. Det kan vara anhöriga eller vänner som bär eller bärare som begravningsbyrån får i uppdrag att anlita.

Lokal för minnesstund kan bokas kostnadsfritt i de flesta av pastoratets församlingshem. I Domkyrkoforum och i Petersgården beställs förtäringen av församlingens kök, i övriga lokaler kan man nyttja catering.

Präst kan medverka vid gravsättning av urna.

Som anhörig har du möjlighet att delta i samtalsgrupp om sorg. Dessa grupper organiseras gemensamt av församlingarna.

Minnesgudstjänster firas i kyrkorna varje år under Allhelgonahelgen. Anhöriga till de medlemmar som begravts under det senaste året får en skriftlig inbjudan till den avlidnes hemförsamling. Vid minnesgudstjänsterna tänds ljus, namnen på de döda kan bli upplästa och de döda ska innefattas i församlingens förbön. En särskild gudstjänst anordnas varje år på Sankt Olofs kapell på norra kyrkogården.

Kostnad för begravning av medlemmar i Svenska kyrkan debiteras som regel inte dödsboet med undantag för extra kostnad för solist eller musiker.

Tveka inte att höra av dig till oss med dina frågor om begravning!