Kansli för Svenska kyrkan i Lund

Gemensam förvaltning av ekonomi, HR, fastighet, IT och kommunikation.

Lunds sju församlingar tillsammans med Sjukhuskyrkan, Familjerådgivningen och Diakonicentralen har ett gemensamt kansli. Kansliets uppdrag är att ge bästa möjliga stöd inom områdena personal, ekonomi, fastighet, it och kommunikation. Kansliet är även sekretariat åt kyrkofullmäktige och kyrkoråd, valnämnd och kyrkorådets utskott och medverkar i hela kedjan från beredning till verkställighet och delgivning. Allt med syfte att stödja ansvaret för den grundläggande uppgiften blir utförd. 

Svenska kyrkan i Lund med församlingarna och gemensamma verksamheter har samma telefonväxel.

046-71 87 00 (måndag-fredag 8.30-16)

E-post: lundspastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Killiansgatan 7, 223 50 Lund

Kansliledning

Frank  Holmström

Frank Holmström

Svenska kyrkan i Lund

Kanslichef

Ekonomi

Pia Persson

Pia Persson

Svenska kyrkan i Lund

Löneassistent

Susanne  Andersson

Susanne Andersson

Svenska kyrkan i Lund

Löneassistent

Gunilla  Mejhert

Gunilla Mejhert

Svenska kyrkan i Lund

Ekonomiassistent

Eva Andersson

Eva Andersson

Svenska kyrkan i Lund

Ekonomiassistent

HR och personalfrågor

IT och telefoni

Helen  Petersson

Helen Petersson

Svenska kyrkan i Lund

It-kordinator

Kommunikation

Juridik och kyrkorätt

Elisabeth Magyarósi

Svenska kyrkan i Lund

Kanslijurist, dataskyddsombud

Sekreterare

Christina  Arvidson

Christina Arvidson

Kanslisekreterare

Fastighet

Christer  Nothnagl

Christer Nothnagl

Svenska kyrkan i Lund

Fastighetschef

Reception och post

Christina Paulsson

Christina Paulsson

Svenska kyrkan i Lund

Lokalvårdare