Meny

Kansli för Svenska kyrkan i Lund

Gemensam förvaltning av ekonomi, HR, fastighet, IT och kommunikation.

Lunds sju församlingar tillsammans med Sjukhuskyrkan, Familjerådgivningen och Diakonicentralen har ett gemensamt kansli. Kansliets uppdrag är att ge bästa möjliga stöd inom områdena personal, ekonomi, fastighet, it och kommunikation. Kansliet är även sekretariat åt kyrkofullmäktige och kyrkoråd, valnämnd och kyrkorådets utskott och medverkar i hela kedjan från beredning till verkställighet och delgivning. Allt med syfte att stödja ansvaret för den grundläggande uppgiften blir utförd. 

Svenska kyrkan i Lund med församlingarna och gemensamma verksamheter har samma telefonväxel.

046-71 87 00 (måndag-fredag 8.30-16)

E-post: lundspastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Killiansgatan 7, 223 50 Lund

Kansliledning

Frank Holmström

Frank Holmström

Svenska kyrkan i Lund

Kanslichef

Ekonomi

Mari-Ann Tuvesson

Mari-Ann Tuvesson

Svenska kyrkan i Lund

Ekonomichef

Pia Persson

Pia Persson

Svenska kyrkan i Lund

Löneassistent

Susanne Andersson

Susanne Andersson

Svenska kyrkan i Lund

Löneassistent

Gunilla Mejhert

Gunilla Mejhert

Svenska kyrkan i Lund

Ekonomiassistent

Eva Andersson

Eva Andersson

Svenska kyrkan i Lund

Ekonomiassistent

HR och personalfrågor

Pernilla Lennström

Pernilla Lennström

Svenska kyrkan i Lund

Vik HR-ansvarig

Annette Svensson

Annette Svensson

Svenska kyrkan i Lund

Personalassistent

IT och telefoni

Helen Petersson

Helen Petersson

Svenska kyrkan i Lund

It-kordinator

Kommunikation

Juridik och kyrkorätt

Elisabeth Magyarósi

Svenska kyrkan i Lund

Kanslijurist, dataskyddsombud

Sekreterare

Christina Arvidson

Christina Arvidson

Kanslisekreterare

Fastighet

Christer Nothnagl

Christer Nothnagl

Svenska kyrkan i Lund

Fastighetschef

Ingemar Nilsson

Ingemar Nilsson

Svenska kyrkan i Lund

Fastighetstekniker

Ingemar Nilsson

Svenska kyrkan i Lund

Fastighetstekniker

Mattias Pålsson

Mattias Pålsson

Svenska kyrkan i Lund

Fastighetstekniker

Reception och post

Marie Hultgren

Marie Hultgren

Svenska kyrkan i Lund

Receptionist

Christina Paulsson

Christina Paulsson

Svenska kyrkan i Lund

Lokalvårdare