Kansli för Svenska kyrkan i Lund

Gemensam förvaltning av ekonomi, HR, juridik/kyrkorätt, fastighet, IT och kommunikation.

Lunds sju församlingar tillsammans med Sjukhuskyrkan, Familjerådgivningen och Diakonicentralen har ett gemensamt kansli. Kansliets uppdrag är att ge bästa möjliga stöd inom områdena personal, ekonomi, juridik/kyrkorätt, fastighet, it och kommunikation. Kansliet är även sekretariat åt kyrkofullmäktige och kyrkoråd, valnämnd och kyrkorådets utskott och medverkar i hela kedjan från beredning till verkställighet och delgivning. Allt med syfte att stödja ansvaret för den grundläggande uppgiften blir utförd. 

Svenska kyrkan i Lund med församlingarna och gemensamma verksamheter har samma telefonväxel.

046-71 87 00 (måndag-fredag 8.30-16)

E-post: lundspastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Killiansgatan 7, 223 50 Lund

Kansliledning

Frank  Holmström

Frank Holmström

Svenska kyrkan i Lund

Kanslichef

Ekonomi

Pia Persson

Pia Persson

Svenska kyrkan i Lund

Löneassistent

Susanne  Andersson

Susanne Andersson

Svenska kyrkan i Lund

Löneassistent

Gunilla  Mejhert

Gunilla Mejhert

Svenska kyrkan i Lund

Ekonomiassistent

Eva Andersson

Eva Andersson

Svenska kyrkan i Lund

Ekonomiassistent

HR och personalfrågor

IT och telefoni

Helen  Petersson

Helen Petersson

Svenska kyrkan i Lund

It-kordinator

Kommunikation

Juridik och kyrkorätt

Elisabeth Magyarósi

Svenska kyrkan i Lund

Kanslijurist, dataskyddsombud

Sekreterare

Christina  Arvidson

Christina Arvidson

Kanslisekreterare

Fastighet

Camilla Nilsson

Svenska kyrkan i Lund

Fastighetschef

Reception och post

Christina Paulsson

Christina Paulsson

Svenska kyrkan i Lund

Lokalvårdare