En person sitter vid ett skrivbord och har ett digitalt möte i datorn med några andra.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kansli för Svenska kyrkan i Lund

Gemensam förvaltning av ekonomi, HR, juridik/kyrkorätt, fastighet, IT och kommunikation.

Lunds sju församlingar tillsammans med Sjukhuskyrkan, Familjerådgivningen och Diakonicentralen har ett gemensamt kansli. Kansliets uppdrag är att ge bästa möjliga stöd inom områdena personal, ekonomi, juridik/kyrkorätt, fastighet, it och kommunikation. Kansliet är även sekretariat åt kyrkofullmäktige och kyrkoråd, valnämnd och kyrkorådets utskott och medverkar i hela kedjan från beredning till verkställighet och delgivning. Allt med syfte att stödja ansvaret för den grundläggande uppgiften blir utförd. 

Svenska kyrkan i Lund med församlingarna och gemensamma verksamheter har samma telefonväxel.

046-71 87 00 (måndag-fredag 8.30-16)

E-post: lundspastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Killiansgatan 7, 223 50 Lund

HR och personalfrågor

    Kommunikation

      Reception och post