Kansli för Svenska kyrkan i Lund

Gemensam förvaltning av ekonomi, HR, juridik/kyrkorätt, fastighet, IT och kommunikation.

Lunds sju församlingar tillsammans med Sjukhuskyrkan, Familjerådgivningen och Diakonicentralen har ett gemensamt kansli. Kansliets uppdrag är att ge bästa möjliga stöd inom områdena personal, ekonomi, juridik/kyrkorätt, fastighet, it och kommunikation. Kansliet är även sekretariat åt kyrkofullmäktige och kyrkoråd, valnämnd och kyrkorådets utskott och medverkar i hela kedjan från beredning till verkställighet och delgivning. Allt med syfte att stödja ansvaret för den grundläggande uppgiften blir utförd. 

Svenska kyrkan i Lund med församlingarna och gemensamma verksamheter har samma telefonväxel.

046-71 87 00 (måndag-fredag 8.30-16)

E-post: lundspastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Killiansgatan 7, 223 50 Lund

Kansliledning

Frank Holmström

Frank Holmström

Svenska kyrkan i Lund

Kanslichef

Ekonomi

  Pia Persson

  Pia Persson

  Svenska kyrkan i Lund

  Löneassistent

  Susanne Andersson

  Susanne Andersson

  Svenska kyrkan i Lund

  Löneassistent

  Gunilla Mejhert

  Gunilla Mejhert

  Svenska kyrkan i Lund

  Ekonomiassistent

  Eva Andersson

  Eva Andersson

  Svenska kyrkan i Lund

  Ekonomiassistent

  HR och personalfrågor

   IT och telefoni

   Helen Petersson

   Helen Petersson

   Svenska kyrkan i Lund

   It-kordinator

   Kommunikation

    Juridik och kyrkorätt

    Elisabeth Magyarósi

    Svenska kyrkan i Lund

    Kanslijurist, dataskyddsombud

    Sekreterare

    Christina Arvidson

    Christina Arvidson

    Kanslisekreterare

    Fastighet

    Camilla Nilsson

    Svenska kyrkan i Lund

    Fastighetschef

     Reception och post

      Christina Paulsson

      Christina Paulsson

      Svenska kyrkan i Lund

      Lokalvårdare