Behöver du förskoleplats till ditt barn i höst?

Förskolan Prästkragen är en förskola med kristen profil och vi finns i Petersgårdens församlingshem på Väster i Lund. Vi är en förskola som prioriterar små barngrupper, hög personaltäthet och välutbildad personal.

Förskolan har en varm och trivsam miljö där barnen får känna glädje och gemenskap på förskolan och med församlingen. Hos oss får barnen goda förutsättningar att utvecklas till trygga och självständiga individer med förmåga till samarbete och empati. Förskolan uppfyller de krav som kommunen och Skolverket ställer och skollagen och läroplanen för förskolan är våra styrdokument där all undervisning utgår ifrån.

Våra lokaler uppmuntrar till lek och lustfullt lärande. Vi har en välutrustad ateljé för den skapande verksamheten, pedagogiskt material för t.ex. teknik, matematik, konstruktionsbygge, språkutveckling och en stor sal för rörelselek och musiklek. Vi använder oss av digital utrustning såsom iPad och projektor för att skapa spännande och utvecklande lärmiljöer och undervisningssituationer som främjar lärandet.

Vi har en stor gård med lekställningar, gungor, sandlåda, stora gröna ytor, buskar och träd. Det finns gummerade cykelbanor och en backe för pulkaåkning. Vi är utomhus både på förmiddagen och eftermiddagen och en dag i veckan går vi iväg på utflykt utanför förskolan för att ha undervisning i en annan miljö, t.ex. i en park eller lekplats i närområdet.

Just nu har vi lediga platser på förskolan så boka gärna in ett besök hos oss om du är nyfiken på att få se mer av vår verksamhet.

På vår hemsida kan du läsa mer om oss och även sätta ditt barn i kö via ett digitalt formulär.