Förskolan Prästkragen

Nu har vi lediga platser!

Att lyssna och ta vara på barnens nyfikenhet blir ett redskap.

Ur Svenska kyrkans i Lund församlingsinstruktion

Prästkragen erbjuder barnomsorg med kristen människosyn och kompetent personal. Vi finns på Petersgården på Väster och har plats för 16 barn.

Just nu har vi lediga platser i vår och i höst. Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor. Längre ner på sidan hittar du vår köblankett.

Vi söker timvikarier!
Du som är intresserad är välkommen att kontakta rektor
monika.mate@svenskakyrkan.se, 046-71 88 26.

Förskolan Prästkragen är en förskola med kristen profil vars huvudman är Svenska kyrkan. Sankt Peters klosters församling startade förskolan 1992 och vi finns i Petersgårdens församlingshem på Väster i Lund.

Glädje, gemenskap, växande och lekfullt lärande.

Förskolan består av en åldersintegrerad avdelning som har plats för 16 barn i åldrarna 1-5 år. Vi är en förskola som prioriterar hög personaltäthet och utbildad personal. Personalgruppen består av två förskollärare, en barnskötare och en rektor. 

målsättning

Vi vill erbjuda en barnomsorg med hög kvalitet där verksamheten är väl planerad av en kompetent personal. Vi vill skapa en varm och trivsam miljö där barnen får förutsättningarna till att utvecklas till trygga, självständiga och ansvarsfulla människor. Barnen ska känna glädje och gemenskap på förskolan. 

Barn som vattnar sin odling

Vårt mål är att barnen som går på Prästkragens förskola ska få goda förutsättningar att utvecklas till trygga och självständiga barn med förmåga till samarbete och empati. Varken tillhörighet i Svenska kyrkan eller personlig bekännelse krävs av föräldrar och barn.

 kristna värderingar

Förskolans verksamhet präglas av kristna värderingar, etik och tro.
Vi utgår från en kristen människosyn och arbetar utifrån barnets perspektiv där kärlek och respekt är grundpelare. Vi arbetar vidare för att vara en del av församlingen, med den växande människan i centrum, barnet i församlingens mitt.

Varmt välkommen att höra av dig och boka tid för ett studiebesök.