Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Kyrkorna i Lund har en gemensam expedition för bokning av de kyrkliga handlingarna.

boka dop, vigsel och begravning

Svenska kyrkan i Lund har en gemensam expedition.

Öppet- och telefontid

Under sommaren, vecka 26-33, har expeditionen öppet/telefontid helgfria vardagar kl 9-11.30 och 12.30-14.

Telefon 

046-71 88 88

E-post

lundspastorat.exp@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Petersgården, Trollebergsvägen 43, Lund

Postadress 

Box 1096, 221 04 Lund