Foto: Ikon

Dop

Att döpas är att välkomnas in i den kristna kyrkans gemenskap. Det är en gemenskap som sträcker sig genom alla tider och genom kyrkan över hela världen.

I Sverige är barndop det vanligaste men många döps också som unga eller som vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop. Om du döps i Svenska kyrkan blir du medlem i Svenska kyrkan och du blir också en del av en lokal församling. 

När ett litet barn döps är dopgudstjänsten ett tillfälle att tacka och be för barnet och föräldrarna. 

Så går dopet till

Hur dopgudstjänsten utformas kan variera men vissa moment finns alltid med. Psalmer väljs tillsammans med prästen.

bön och bibeltext

Vi ber och tackar för barnet och lyssnar till en bibeltext eller bön kan läsas av exempelvis en familjemedlem eller fadder.

trosbekännelsen

Trosbekännelsen läser vi tillsammans i gudstjänster och den sammanfattar vad Svenska kyrkan tror på.

prästens fråga

Prästen frågar föräldrarna om de vill att barnet ska döpas och vilket namn de valt.  Föräldrar (eller den som ska döpas) svarar.

vid dopfunten

Alla dop sker med vatten. Oftast brukar prästen ösa det tre gånger över huvudet på den som döps. Man kan också sänka ner hela kroppen i vatten. Under dopet tänds också ett ljus för den som döps. Det ljuset är en symbol för Jesus, som säger: ”Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörkret”.

avslutning

Vi ber om Guds välsignelse.

 

Dopet är stort, inte bara för familjen. Det är även en angelägenhet för församlingen, som har fått nya medlemmar. I gudstjänsten läses de döptas namn upp för församlingen, och vi ber för dem. Om du vill låta dig eller ditt barn bli döpt i gudstjänsten på söndagen kan du prata med prästen och se vilka möjligheter som finns.

Pastorsexpeditionen för Svenska kyrkan i Lund tar emot bokning av dop. I alla församlingar finns det dopdräkter att låna. Det finns också möljighet att boka lokal för att fira dopet efteråt. De flesta församlingar lånar ut festlokal utan kostnad. Kontakta den församling du är intresserad av så får du mer information om kostnader, regler och möljligheter. När dopet är bokat blir du kontaktad av er doppräst och tillsammans bestämmer ni tid för ett dopsamtal där ni planerar dopet.

Fadder 

I samband med dopet är det vanligt att den som döps får en eller flera faddrar. En fadder är en person som åtar sig att finnas med den nydöpte som en god förebild som delar ansvaret för den döptes kristna fostran.   

 

Läs mer om dop i Svenska kyrkan

två filmer om dop

Här kan du höra Prästen Josefin Andersson berätta mer om vad dopet innebär. I den andra filmen kan du och de syskon eller andra barn som ska vara med förbereda er om vad som kommer att ske i kyrkan. Filmen finns i appen Kyrkan där barn får lära sig mer om kyrkorummet och vad som händer där. 

Boka dop, vigsel och begravning

Svenska kyrkan i Lund har en gemensam expedition.

Öppet- och telefontid

Vardagar kl. 9-15 (Lunchstängt 11:30-12:30)

Under veckorna v. 26-33
har vi öppet kl. 9-14 med lunchstängt 11:30-12:30.

Telefon 

046-71 88 88

E-post

lundspastorat.exp@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Petersgården, Trollebergsvägen 43, Lund

Postadress 

Box 1096, 221 04 Lund

Kyrkor och kapell

Här finns mer information om varje kyrka och kyrkogård samt ljudguide och karta.

gemensam policy för dop

I Lunds kyrkor finns en gemensam policy för dop. Med utgångspunkt från den tar varje församling fram lokala anvisningar för tider och andra rutiner. Här kan du läsa lite om vad som står i policyn. Vill du läsa den i sin helhet så frågar du dopprästen eller kontaktar församlingen.

Dopet följer Svenska kyrkans ordning för dop och är alltid gratis. Vi tar tillvara  möjligheter till delaktighet genom böner, sång, läsningar, handpåläggning och annat.  
Val av psalmer och eventuell annan musik sker i samråd mellan dopkandidat/dopfamilj, präst och musiker. Musiken bör framföras som levande.
Dopsamtalet kan hållas i kyrkorummet, i hemmet eller på annan plats. Samtalet rör gestaltning, teologi och praktiska frågor.  
I Lund inbjuds till Drop-in-dop åtminstone en gång om året. Dopet sker i församlingarnas kyrkor. Även inom sjukhuskyrkan sker dop. Vi utesluter inte möjligheten till dop på andra platser.  

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor om dop!

Förskolan Prästkragen

Nu har vi lediga platser!

Montessoriförskolan Triangeln

Montessoriförskolan Triangeln har funnits sedan 1993 och är en kristen montessoriförskola. Vi finns i Maria Magdalena kyrka på Östra Torn i Lund och vår huvudman är Svenska kyrkan.