Foto: Henrik Nilsson

Munka Ljungby församling

Munka Ljungby församling är naturskönt belägen i nordöstra delen av Ängelholms kommun där slätten och skogsbygden möts.

Bön i enkelhet

Bön i enkelhet firas kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka, med tid för egen stillhet och tystnad, sista onsdagen i varje månad. Nästa gång blir onsdagen den 28 oktober.

Vanligtvis firar vi mässa med nattvard men avstår detta under rådande coronaepidemi för att förhindra smittspridning.

tåssjöträffen

Torsdagen den 29 oktober kl. 14.00 i  Tåssjö församlingshem med trevlig gemenskap. Fika serveras till självkostnadspris.
Tåssjöträffen har vi sista torsdagen i varje månad 

Alla helgonhelgen

 

Fredag 30 oktober
10.00 - 16.00 Kaffe serveras i våra kyrkor/på våra kyrkogårdar

 

Lördag 31 oktober, Alla helgons dag
16.00 och 18.00 Munka Ljungby kyrka
Minnesgudstjänster där namnen på de som avlidit under det gångna året läses upp och vi tänder ett ljus för var och en av dem för att hedra deras minne.

För att begränsa antalet personer som träffas samtidigt i kyrkan firar vi två gudstjänster. Samtliga namn för Munka Ljungby läses upp och ljusen tänds i båda gudstjänsterna men vi delar upp de personliga inbjudningar som skickas till anhöriga.
Vid frågor kontakta pastorsexp. tel 0431-40 23 00
 

 

Söndag 1 november, Söndag efter Alla helgons dag
Minnesgudstjänster där namnen på de som avlidit under det gångna året läses upp och vi tänder ett ljus för var och en av dem för att hedra deras minne. Sång av Eva Johansson.
16.00 Tåssjö kyrka
18.00 Össjö kyrka
Vid eventuella frågor kontakta pastorsexp. tel 0431-40 23 00

Café Össjö

Torsdagen den 5 november kl. 14.00 serveras det kaffe till självkostnadspris och trevlig gemenskap på Cafè Össjö i församlingshemmet. 
Café Össjö har vi första torsdagen i varje månad, förutom i januari

öppen kyrka

Tisdagen den 10 november kl. 14.00 i Munka Ljungby kyrka. Kaffe och kaka serveras till självkostnadspris.

Öppen kyrka har vi andra tisdagen i varje månad

Mellanrum

Lördagen den 14 november kl. 16.00 i Munka Ljungby kyrka. En stund av stillhet till bön, ljus och musik med Iréne Jönsson och Karin Skeppstedt.

med anledning av coronaviruset

Församlingen firar gudstjänst varje söndag i någon av våra kyrkor. Läs mer här
Annonseringen om söndagsgudstjänster i kyrkbladet kommer att följas.

 

För dig som inte vill/kan ta dig till kyrkan finns möjlighet till andakt och gudstjänst via radio och TV.

Gudstjänst i Sveriges television

Gudstjänst i Sveriges radio

Morgonandakt i Sveriges radio

 

Vi fortsätter med dop, begravningar och vigslar enligt myndigheternas rekommendationer. För övrig verksamhet se aktuell information här på hemsidan och på facebook (facebook/Munka-Ljungby Församling)

 

Behöver du hjälp med inköp eller någon att prata med, kontakta diakon Fredrik Johansson

fredrik.b.johansson@svenskakyrkan.se
tel 070-207 90 19

 

Här finns mer information från Lunds stift

Här finns mer information från Svenska kyrkans hemsida

Hälsning från biskop Johan Tyrberg, maj 2020

Tid för Gud hemma

För dig som ska ordna begravning för en närstående

 

Vi saknar er församlingsbor och längtar efter den dag då vi kan börja träffas som vanligt igen! Vi tänker på er och ber för er. Var rädda om er!

Nyhetsbrev/broschyr

Fyra gånger om året ger vi ut en folder med kalendarium om vad som händer hos oss och den delas ut med post till alla hushåll i församlingen. 

För eventuella synpunkter på denna information:
kontakta pastorsexp. tel 0431-40 23 00 eller
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Se den senaste foldern från Munka Ljungby församling här (pdf)

hands free

Vi visar varandra hänsyn och omsorg och tar människors oro för att bli smittade av influensavirus på allvar. 

Därför hälsar vi på varandra utan kroppskontakt – med en vinkning. 

Vi är noga med vår handhygien och tvättar händerna noggrant och ofta. 

Är du sjuk eller känner av symptom som hosta, feber eller nysningar ber vi dig stanna hemma. 

Vi är inga medicinska experter men vi lyssnar på de som är. Därför håller vi oss löpande uppdaterade och följer folkhälsomyndigheters råd och anvisningar. 

Svenska kyrkan
Munka Ljungby församling

 

fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

Läs mer om fairtrade

 

 

gravrättsinnehavare sökes!

Foto: Henrik Nilsson

Denna skylt vid en grav betyder att vi behöver kontaktuppgifter till någon anhörig eller närstående som kan vara ansvarig för graven, s k gravrättsinnehavare. Församlingen är skyldig att ha någon ansvarig för varje grav.

OBS! Det kostar inget att vara gravrättsinnehavare!

  

Skyltarna som satts ut kommer att stå kvar över minst två allhelgonahelger. I väntan på att någon anmäler sig som gravrättsinnehavare kommer graven att stå orörd och inte att skötas av församlingen då det är gravrättsinnehavaren och inte kyrkan som äger rätten till platsen.

  

Gravrätten på de gravar som efter denna tid fortfarande inte har någon innehavare kommer att återgå till församlingen. I samband med detta upphör alla möjligheter att smycka graven, stenarna kan tas bort och graven kan återanvändas.

Känner du till något om dessa gravar eller är du direkt anhörig:
Kontakta personalen på kyrkogården eller pastorsexpeditionen för mer information:

munka.forsamling@svenskakyrkan.se
0431-40 23 00 (svarar säkrast förmiddagar kl. 9-12)