Foto: Henrik Nilsson

Munka Ljungby församling

Munka Ljungby församling är naturskönt belägen i nordöstra delen av Ängelholms kommun där slätten och skogsbygden möts.

Välkommen till oss!

Varje söndag firar vi mässa eller gudstjänst i någon av våra kyrkor. Läs mer om kommande gudstjänster

Vi uppmanar fortfarande besökarna att hålla avstånd och noggrann handhygien, använda handsprit, hälsa med en vinkning och inte gå på gemensamma sammankomster om man känner förkylningssymptom.

Vill du tända ett ljus och be en bön? Besök gärna våra kyrkor, de står vanligtvis öppna dagtid på vardagarna när vaktmästarna är på plats.

Vid önskemål om enskild nattvard, vänligen kontakta någon av prästerna.

Gudstjänster i Tåssjö

På grund av rådande situation med höga elpriser har kyrkorådet beslutat att förlägga gudstjänsterna i Tåssjö under januari och februari månad i församlingshemmet. Undantag görs för begravningar.
Läs mer om kommande gudstjänster

Välkomna våra nya medarbetare!

Söndagen den 29 januari välkomnas pastorsadjunkt Mikael Holmqvist Alsholm (som även predikar), kyrkvaktmästare Eddie Johansson och husmor Ann-Louise Borg vid gudstjänsten i Munka Ljungby kyrka kl. 10.00. Efteråt bjuds det på kaffe och tårta. 

Café Össjö

Foto: Kristina Johanson IKON

Torsdagen den 2 februari kl. 14.00 serveras det kaffe till självkostnadspris och trevlig gemenskap på Café Össjö i församlingshemmet. 
Café Össjö har vi första torsdagen i varje månad förutom i januari.

Dopminnesgudstjänst

Söndagen den 5 februari kl. 10.00 firar vi alla som döpts med en gudstjänst för små och stora i Munka Ljungby kyrka. Efteråt bjuds det på fika. 

Alla som döptes under förra året i någon av våra tre kyrkor bjuds in att hämta sin dopängel.

Barnverksamheten meddelar...

Vårterminen börjar vecka 3 för Öppen verksamhet i Munka Ljungby och Tåssjö. Övriga barngrupper och Öppen verksamhet i Össjö börjar vecka 4.
Läs mer om våra olika barngrupper

Tåssjö syförening

Terminen börjar tisdagen den 24 januari kl. 14.00 i Tåssjö församlingshem och träffas där på tisdagar jämna veckor. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Körsång

Foto: Gustaf Hellsing IKON

Terminen börjar vecka 4 för alla körerna.

Läs här om våra körer 
För mer information och anmälan kontakta
kantor Eva Johansson

070-644 63 19
eva.johansson5@svenskakyrkan.se

Lunch

Foto: Johannes Frandsen-IKON

Torsdagen den 9 februari kl. 12.00 serveras det lunch till självkostnadspris och trevlig gemenskap i Munka Ljungby församlingshem. På menyn står det kycklinggryta med ris. Ingen anmälan krävs!
Lunch har vi andra torsdagen i varje månad

Öppen kyrka

Foto: Kristin Lidell IKON

Våffelcafé i Munka Ljungby kyrka tisdagen den 14 februari med fika till självkostnadspris och trevlig gemenskap.
Öppen kyrka har vi andra tisdagen i varje månad

Fastlagssöndagen

Söndagen den 19 februari är det Fastlagssöndagen och då firar vi mässa i Munka Ljungby kyrka kl. 10.00. Cendokören medverkar och efteråt serveras det kaffe och semlor.

Askonsdagsmässa

Onsdagen den 22 februari kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka.

Fastan som inleds sträcker sig 40 vardagar t o m påskafton, en allvarlig och eftertänksam tid, då vi följer Jesus på hans väg mot korset. Det är också solidaritetens tid, solidaritet med de människor som kämpar och lider idag. Askan är en symbol för ånger, bot, allvar. Allvaret och stillheten präglar också askonsdagsmässan.

Tåssjöträffen

Torsdagen den 23 februari kl. 14.00 i  Tåssjö församlingshem med trevlig gemenskap. Fika serveras till självkostnadspris.
Tåssjöträffen har vi sista torsdagen i varje månad

Mässa i enkelhet

Foto: Kristin Lidell IKON

Mässa i enkelhet firas kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka, med tid för egen stillhet och tystnad. Nästa gång blir onsdagen den 29 mars.
Vanligtvis firas denna mässa sista onsdagen i varje månad men i februari detta år firar vi i stället askonsdagsmässa.
Vid önskemål om enskild nattvard, kontakta någon av prästerna. 

Bryt en tradition

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag. Legenden om Lucia berättar om en flicka som vägrade bli bortgift. Hon hävdade rätten till sin kropp, sin tro och sina egna val. Än i dag kämpar flickor runtom i världen för sina rättigheter. 
Mellan första advent och trettondag jul pågår Act Svenska kyrkans julinsamling - för allas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och våld mot flickor. 

Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!
Swisha din gåva till julinsamlingen:
900 12 23!

Läs mer om ACT, Svenska kyrkans internationella arbete

Kyrkbladet

Fyra gånger om året ger vi ut Kyrkbladet med kalendarium och information om vad som händer hos oss och den delas ut med post till alla hushåll i församlingen. 

För eventuella synpunkter på denna information:
kontakta pastorsexp. tel 0431-40 23 00 eller
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Se den senaste foldern från Munka Ljungby församling här (pdf)

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

Medlemskap - mer än du tror

Bebis leker med bubblor på aktivitet i kyrkan för föräldrar och barn.

Medlemskap

I Svenska kyrkan finns det plats för dig som tror – eller tvivlar. För dig som längtar efter rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör, som värnar våra kyrkobyggnader och kulturarvet och för dig som vill ha gemenskap.

Svenska kyrkan i utlandet - SKUT

Ska du resa utomlands för en kortare eller längre tid? Svenska kyrkan har församlingar runt om i världen med anställda präster och annan personal som finnas till hands för turister, au-pairer, studenter och andra utlandsboende som vill fira gudstjänst, samtala och göra aktiviteter på svenska.

Det finns en app som heter ”Church Abroad Utlandskyrkan” och när du registrerat dig där kan du bland annat välja en utlandsförsamling du är intresserad av och få information om vad som händer just där.

Läs mer här om Svenska kyrkan i utlandet

Om du vill stötta verksamheterna så kan du till exempel köpa fina saker i webbshoppen:
https://webbshop.svenskakyrkan.se/gåvor-smycken-med-mera

Internationella gruppen

För dig som vill engagera dig i internationella frågor. 
Läs mer här

Ängsprojekt på Munka Ljungby kyrkogård

Foto: Jenny Huléen Andersson

Medan vi arbetade med vårt biprojekt från hösten 2018 fram till sommaren 2019 så började det surras om att anlägga en äng i slänten ner mot ån på Munka Ljungby kyrkogård och sommaren 2020 påbörjades arbetet.

Ängen blommar sommaren 2021

Varför anlägga en äng?
Framför allt för att gynna den biologiska mångfalden. Många av våra vilda ängsväxter har inte längre några naturliga platser att växa på, vilket gör att även de vilda pollinerarna får svårt att hitta mat och blir då färre. Detta gör i sin tur att våra vilda fåglar får mindre mat att föda upp sina ungar på. På sikt leder detta till en kedjereaktion med allt fler hotade arter.

Vi vill också att våra barn och ungdomar i verksamheten ska vara delaktiga i vårt ängsprojekt och bli medvetna om värdet i att vara rädd om vår natur. På köpet blir vi förhoppningsvis också självförsörjande med ängsblommor att dekorera kyrkan med sommartid.

Här kan ni följa vårt arbete med ängen

Här kan ni läsa mer om biprojektet 

Kyrkoval den 19 september

I kyrkovalet röstar väljarna om vem som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren över bland annat vad kyrkan ska göra och vad det får kosta samt uppföljning av den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro och att möta och hjälpa utsatta människor.

Valresultat

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. I kyrkovalet kallas de grupper som ställer upp för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och grupper formade för att delta i kyrkovalet. Vissa av grupperna är knutna till politiska partier, andra hålls ihop av ideologier och gemensamma intressen.

Till kyrkofullmäktige i Munka Ljungby församling finns det två olika nomineringsgrupper att välja på: Arbetarepartiet - Socialdemokraterna och Kyrkans Framtid i Munka Ljungby Församling.

Här kan du se deras information och kandidater:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Kyrkans Framtid i Munka Ljungby Församling

Här finns mer information om kyrkovalet:

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

Sankta Thoras pilgrimsled

Foto: Magnus Aronson/IKON

Sankta Thoras pilgrimsled är en ca 10 mil lång vandringsled som går på mindre vägar genom de natursköna församlingarna på Bjäre. Vissa delar sammanfaller med Skåneleden.

Läs mer här om Sankta Thoras pilgrimsled 

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

Läs mer om fairtrade

 

 

Gravrättsinnehavare sökes!

Foto: Henrik Nilsson

Denna skylt vid en grav betyder att vi behöver kontaktuppgifter till någon anhörig eller närstående som kan vara ansvarig för graven, s k gravrättsinnehavare. Församlingen är skyldig att ha någon ansvarig för varje grav.

OBS! Det kostar inget att vara gravrättsinnehavare!

  

Skyltarna som satts ut kommer att stå kvar över minst två allhelgonahelger. I väntan på att någon anmäler sig som gravrättsinnehavare kommer graven att stå orörd och inte att skötas av församlingen då det är gravrättsinnehavaren och inte kyrkan som äger rätten till platsen.

  

Gravrätten på de gravar som efter denna tid fortfarande inte har någon innehavare kommer att återgå till församlingen. I samband med detta upphör alla möjligheter att smycka graven, stenarna kan tas bort och graven kan återanvändas.

Känner du till något om dessa gravar eller är du direkt anhörig:
Kontakta personalen på kyrkogården eller pastorsexpeditionen för mer information:

munka.forsamling@svenskakyrkan.se
0431-40 23 00 (svarar säkrast förmiddagar kl. 9-12)