Uthyrning av församlingshem

OBS!! För närvarande har vi begränsningar när det gäller uthyrning av församlingshemmen på grund av det rådande hälsoläget. Kontakta pastorsexp. för mer information 0431-40 23 00

I närheten av våra kyrkor i Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö, finns det församlingshem som man kan hyra till dopkaffe, minnesstunder, föreningsmöten mm

Bokning av församlingshemmen görs via pastorsexpeditionen
tel 0431-40 23 00, säkrast vardagar kl. 9-12
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Samma villkor gäller för alla tre församlingshemmen: 
Det kostar f.n. 500 kr per dag och då har man tillgång till kök med glas, porslin, kaffekokare m.m. 

Ingen personal ingår, man städar själv, torkar golv, ställer iordning bord och stolar, tömmer diskmaskin och papperskorgar, helt enkelt lämnar i samma skick som man fick det. Bristfällig städning eller skador på lokalen debiteras extra. 

Man får lov att värma färdiglagad mat men inte laga mat, såsom att skala potatis, hantera obehandlat kött och liknande. 

Man har själv med sig dukar, ljus, servetter, kaffe o.s.v. Vaser och ljusstakar finns att låna. 

Melittafilter till de stora kaffebryggarna tillhandahåller vi. 

Kyl- och frysutrymmet är begränsat. 

Öl och vin får serveras men inte starksprit. Dans är inte tillåtet. 

Observera att ni inte får vistas på ovanvåningen, i källaren eller i barnlokalerna, inte heller använda leksakerna där eller ta hem skålar med överbliven mat. 

Nyckel hämtas och lämnas på pastorsexp. i Munka Ljungby, Rönnebergsgatan 5, närmsta vardag före och efter eller enligt överenskommelse. Betalning via swish när nyckeln lämnas eller så skickar vi en faktura. 

Den som hämtar nyckeln skriver på som ansvarig för att låsning och larmning sker, samt att dessa instruktioner följs. 

Vi försöker i möjligaste mån att hålla ledigt på kvällen innan så att ni kan duka i förväg. Om man vill vara garanterad att ha tillgång till församlingshemmet dagen före eller efter får man i så fall boka och betala för båda dagarna. 

Max 110 personer får lov att vistas samtidigt i Tåssjö församlingshem, 75 personer i Össjö församlingshem och 150 personer i Munka Ljungby församlingshem. 

Husmödrarna vill gärna träffa er i förväg inför uthyrning för att visa hur det ser ut och fungerar i lokalerna. 

Barnstolar till små barn finns att låna. 

Hjärtstartare finns i lokalerna. 

Adresser:
Munka Ljungby församlingshem
Ahlefeldtsg 1
266 32  Munka Ljungby

Tåssjö församlingshem
Tåssjö Kyrkväg 45
266 95  Munka Ljungby

Össjö församlingshem
Össjö Byaväg 157
266 91  Össjö