Våra kyrkogårdar

För frågor om skötsel, blommor, gravstenar och liknande samt bokning av tid för gravsättning kontakta vaktmästare på respektive kyrkogård.

För administrativa frågor om gravrätt, skötselavtal, fakturor och liknande kontakta:
Cecilia Åkesson
Skicka e-post:
cecilia.akesson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 16
072-232 60 11

Munka Ljungby kyrkogård

Tåssjö kyrkogård

Vaktmästare Gustav Pålsson
Skicka e-post:
gustav.palsson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 12
070-236 20 69
Karta över gravar på Tåssjö kyrkogård (pdf)
Med reservation för ofullständiga uppgifter

Össjö kyrkogård

Vaktmästare Henrik Nilsson
Skicka e-post:
henrik.k.nilsson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 09
070-600 98 83

Hitta gravplatser

Här kan du söka efter gravplatser på kyrkogårdar i andra församlingar:

Hitta gravplatser