Gemenskapsjul

Julen 2022 firas Gemenskapsjul med Öppet hus på Julafton mellan kl. 13.00 -16.00 på Åvalla församlingsgård, S:a Kyrkogatan 3 i Ängelholm

Julens alla läckerheter serveras, trubadurunderhållning och julbetraktelse.

Ni som känner er ensamma eller av annan anledning söker gemenskap, tveka inte, kom till oss. Alla hjärtligt välkomna.

Önskar ni skjuts till festen - inom Ängelholms kommun -   ring och anmäl detta senast två dagar före julafton till
070-682 44 58

Lokalen är handikappanpassad.  Allt är gratis.

Firandet är drogfritt samt religiöst och politiskt oberoende.

Upplysningar: 073-092 14 93 eller 070-682 44 58

Gemenskapsjul i Ängelholm ordnas med stöd av företag, organisationer och privatpersoner i Ängelholm       

Initiativet till ett gemensamt julfirande togs av bl.a. Gert Johansson och Åke Svensson i början av 2000-talet. Intresset var stort och antalet deltagare ökade för år från år.

År 2009 bildades en ideell förening vars ändamål – enligt de antagna stadgarna – är att bedriva social verksamhet genom att årligen anordna gemensamt julfirande för behövande, ensamstående och andra som önskar fira en alternativ gemensam jul.

På grund av pandemin tvingades vi tyvärr ställa in julfirandet 2020 och 2021. Julen 2019 besöktes julfirandet av ca 120 personer som traditionsenligt bjöds på julbord samt fick en liten julgåva.

Vi erbjuder transport för den som behöver. Allt är utan kostnad för gästen. Föreningens ambition är att skapa en julfest i traditionell mening.

Erfarenheten visar att gästerna kommer från alla delar i samhället och det är också en av de bärande tankarna bakom ”Gemenskapsjulen”.

Kostnaden för att genomföra ”Gemenskapsjulen” uppgår till ca 60.000 kr. Allt arbete med anordnandet och genomförandet är ideellt.

Gemenskapsjul i Ängelholm styrelse:

Ordförande               Åke Svensson
V. ordförande            Katinka Husberg
Kassör                      Hans Bengtsson
Ledamot                    Jeanic Persson
Ledamot                    Viviann Nilsson
Sekreterare               Anne-Marie Bengtsson
Revisor                      Bengt Jönsson

Gemenskapsjul i Ängelholm
c/o Åke Svensson
Byggesvägen 2
266 97 Hjärnarp
E-mail:
akesvensson16@gmail.com
Tel 073-092 14 93

Org.nr. 802445-4475
Bankgiro  447-7535