Kontraktskarta

Svenska kyrkan är indelad i geografiska områden där församlingen är den minsta enheten som leds av en kyrkoherde och stiftet den största som leds av en biskop. Munka Ljungby församling tillhör Lunds stift där Johan Tyrberg är biskop och han har till uppgift att stödja och främja arbetet i församlingarna. Stiftet är i sin tur uppdelad i mindre delar som kallas kontrakt, i Lunds stift 14 st, och som består av flera församlingar. Varje kontrakt har en kontraktsprost som bland annat ska biträda biskopen med ledning och tillsyn samt på biskopens uppdrag visitera församlingarna. 

Kontraktet fungerar också i många fall som ett forum för samverkan över församlings- och pastoratsgränserna. Kontraktet kan därför sägas vara en punkt där stift och församling möts. Det är ingen egen juridisk person och inte heller någon egen administrativ nivå. Dess formella funktion är enbart att vara tjänstgöringsområdet för en kontraktsprost.

Munka Ljungby församling ingår i Bjäre-Kulla kontrakt där alla församlingar i Ängelholm och Båstads kommuner ingår samt Brunnby församling, Kulla pastorat och Allerums pastorat. Kontraktsprost är Fredrik Höggren, kyrkoherde i Ängelholms församling.