Tåssjö syförening

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi träffas kl. 14.00 i Tåssjö församlingshem på tisdagar jämna veckor. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna! För information kontakta diakon Maria Granetoft, maria.granetoft@svenskakyrkan.se, tel 0431-40 23 03. Sista gången på vårterminen är den 14 maj och sedan börjar vi igen i september.