Gudstjänster

Gudstjänst eller mässa firas varje söndag i den kyrka som anges i Kyrkbladet och här på hemsidan. Med reservation för eventuella ändringar.

Vi uppmanar fortfarande besökarna att hålla avstånd och noggrann handhygien, använda handsprit, hälsa med en vinkning och inte gå på gemensamma sammankomster om man känner förkylningssymptom.

Vid önskemål om enskild nattvard, vänligen kontakta någon av prästerna!

Vill du tända ett ljus och be en bön? Besök gärna våra kyrkor, de står vanligtvis öppna dagtid på vardagarna när vaktmästarna är på plats. 

Uppehåll för filmning av gudstjänster men tidigare publicerade andakter kan ni se här.

Swisha gärna kollekt, ange vilket datum det gäller. Swish nr 123 561 49 04

 

7 augusti, 8:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Tåssjö kyrka
Gudstjänst, präst Liv Ekstrand
Församlingskollekt som går till föreningen Sankt Lukas
13.30 Friluftsgudstjänst på Heagården, präst Liv Ekstrand
15.00 Bygdespel, försäljning av kaffe

14 augusti, 9:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Munka Ljungby kyrka
Mässa, präst Åke Svensson
Församlingskollekt som går till föreningen Sankt Lukas
14.00 Friluftsgudstjänst vid Lönnhässle bygdegård, präst Åke Svensson

21 augusti, 10:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Tåssjö kyrka
Gudstjänst, präst Liv Ekstrand
Rikskollekt som går till organisationen Hela Människan 

28 augusti, 11:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Össjö kyrka
Mässa med konfirmandupptakt, präst Henrik Koverberg
Församlingskollekt som går till föreningen Sankt Lukas

31 augusti, onsdag
18.30 Munka Ljungby kyrka
Mässa i enkelhet Munka Ljungby kyrka, präst Henrik Koverberg

4 september, 12:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Munka Ljungby kyrka
Gudstjänst, präst Liv Ekstrand
Avtackning diakon Fredrik Johansson
Stiftskollekt som delas mellan föreningarna Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift, Syföreningarna i Lunds stift och Svenska kyrkans lekmannaförbund i Lunds stift

11 september, 13:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Össjö kyrka
Gudstjänst med små och stora, präst Henrik Koverberg
Rikskollekt som går till diakoniinstitutionerna Bräcke, Ersta, Samariterhemmet, Vårsta och Stora Sköndal

18 september, 14:e söndagen efter Trefaldighet
11.00 Tåssjö kyrka 
Mässa, präst Åke Svensson
Rikskollekt som går till Kyrkonas världsråd
Hemvändardag med lunch i församlingshemmet

25 september, 15:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Munka Ljungby kyrka
Mässa, präst Henrik Koverberg
Stiftskollekt som går till Stiftsgården Åkersberg

28 september, onsdag
18.30 Munka Ljungby kyrka
Mässa i enkelhet, präst Liv Ekstrand

2 oktober, Den helige Mikaels dag
10.00 Tåssjö kyrka
Gudstjänst med små och stora, präst Liv Ekstrand
Rikskollekt som går till SKUT, Svenska kyrkan i utlandet

9 oktober, Tacksägelsedagen
18.00 Össjö kyrka
Gudstjänst ”Se och smaka årets skörd”, präst Henrik Koverberg
Rikskollekt som går till Sveriges Kyrkosångsförbund

16 oktober, 18:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Munka Ljungby kyrka
Gudstjänst, präst Åke Svensson

23 oktober, 19:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Tåssjö kyrka
Mässa, präst Liv Ekstrand
Rikskollekt som går till Asylrättscentrum

26 oktober, onsdag
18.30 Munka Ljungby kyrka
Mässa i enkelhet, präst Åke Svensson

30 oktober, 20:e söndagen efter Trefaldighet
10.00 Össjö kyrka
Mässa, präst Åke Svensson
Stiftskollekt som går till Lunds stifts flyktingarbete

5 november, Alla helgons dag
16.00 Munka Ljungby kyrka
Minnesgudstjänst, präst Liv Ekstrand
Rikskollekt som går till SKUT, Svenska kyrkan i utlandet

6 november, Söndag efter Alla helgons dag
16.00 Tåssjö kyrka
Minnesgudstjänst, präst Henrik Koverberg
18.00 Össjö kyrka
Minnesgudstjänst, präst Henrik Koverberg

13 november, Söndag före Domssöndagen
10.00 Munka Ljungby kyrka
Mässa, präst Henrik Koverberg
Rikskollekt som går till ACT, Svenska kyrkans internationella arbete
14.00 Lönnhässle bygdegård
Höstgudstjänst, präst Henrik Koverberg

20 november, Domssöndagen
10.00 Tåssjö kyrka
Gudstjänst, präst Liv Ekstrand
13.00 Munka Ljungby kyrka
Luciafirande, präst Liv Ekstrand
Öppet hus i församlingshemmet med fika och försäljning mm

27 november, 1:a advent
10.00 Össjö kyrka
Adventsmässa, präst Henrik Koverberg
18.00 Munka Ljungby kyrka
Adventsgudstjänst, präst Henrik Koverberg
Rikskollekt som går till ACT, Svenska kyrkans internationella arbete

30 november, onsdag
18.30 Munka Ljungby kyrka
Mässa i enkelhet, präst Henrik Koverberg