Kontakta oss och hitta hit!

Vi har kyrkor och församlingshem i Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö samt pastorsexpedition i Munka Ljungby. Församlingen ingår sedan den 1 januari 2020 i Bjäre-Kulla kontrakt. JOURHAVANDE PRÄST TEL 112. Alla nätter kl. 21-06

Telefonväxel: 0431-40 23 00

E-post: munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Vi svarar säkrast i telefon och tar emot besök på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-12.
JOURHAVANDE PRÄST TEL 112


Pastorsexpedition med post- och besöksadress:
Munka Ljungby församling
Rönnebergsgatan 5
266 33  Munka Ljungby

Bankgiro:
757-8131
swish nr 123 561 49 04

Jourhavande präst tel 112

Alla nätter kl. 21-06
Läs mer om jourhavande präst

Bokning av dop görs via pastorsexpeditionen
tel 0431-40 23 00
Lämna intresseanmälan för dop här så kontaktar vi dig

Personal

Präster
Liv Ekstrand
kyrkoherde
Skicka e-post:
liv.ekstrand@svenskakyrkan.se
0431-40 23 04
070-600 34 68

Åke Svensson, vikarie
tf kyrkoherde vecka 20
073-092 14 93

Britt Berg
komminister
Skicka e-post:
britt.berg@svenskakyrkan.se
0431-40 23 02
070-735 15 95

Diakon
Maria Granetoft
Skicka e-post:
maria.granetoft@svenskakyrkan.se
0431-40 23 03
070-207 90 1

Musiker
Eva Johansson
Skicka e-post:
eva.johansson5@svenskakyrkan.se
0431-40 23 05
070-644 63 19

Gabriella Elgström
Skicka e-post:
gabriella.elgstrom@svenskakyrkan.se
0431-40 23 01
070-310 91 15

Gravskötsel administration
Cecilia Åkesson
Skicka e-post:
cecilia.akesson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 16
072-232 60 11

Vaktmästare
Munka Ljungby
Emelie Johansson

Arbetsledare och fastighetsansvarig
Skicka e-post:
emelie.johansson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 25
072-246 11 34

Eddie Johansson
Kyrkovaktmästare
Skicka e-post:
eddie.johansson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 07
070-644 63 29

Tåssjö
Gustav Pålsson
Kyrkovaktmästare
Skicka e-post:
gustav.palsson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 12
070-236 20 69

Össjö
Henrik Nilsson
Kyrkovaktmästare
Skicka e-post:
henrik.nilsson3@svenskakyrkan.se
0431-40 23 09
070-600 98 83

Kyrkogårdsarbetare
Viktor Håkansson
Skicka e-post:
viktor.hakansson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 28
073-085 09 34

Administration
Gunilla Carlsson
Kanslist
Skicka e-post:
gunilla.carlsson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 00, växel
0431-40 23 06, direkt
070-601 85 33

Cecilia Åkesson
Ekonom
Skicka e-post:
cecilia.akesson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 16
072-232 60 11

Församlingspedagog
Jenny Huléen Andersson
Skicka e-post:
jenny.huleenandersson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 14
072-210 38 30

Barn- och ungdomsledare
Carola ”Cacka” Andersson
Skicka e-post:
carola.andersson3@svenskakyrkan.se
0431-40 23 26
072-716 18 26

Barnledare
Malin Green

Skicka e-post:
malin.green@svenskakyrkan.se
0431-40 23 13
070-213 01 55

Husmödrar
Munka Ljungby
Ann-Louise Borg
Skicka e-post:
ann-louise.borg@svenskakyrkan.se
0431-40 23 15
070-644 63 56

Tåssjö och Össjö
Anna-Lisa Osberg

Skicka e-post:
annalisa.osberg@svenskakyrkan.se
0431-40 23 27
073-047 61 21

Kyrkor och församlingshem

Bokning av församlingshem görs via pastorsexpeditionen
tel 0431-40 23 00. Läs mer här

Munka Ljungby kyrka
Ljungsgårdsleden 1
266 33  Munka Ljungby

Munka Ljungby församlingshem
Rönnebergsgatan 5
266 33  Munka Ljungby

Tåssjö kyrka
Rössjöholms allé 6
266 95  Munka Ljungby

Tåssjö församlingshem
Tåssjö kyrkväg 45
266 95  Munka Ljungby

Össjö kyrka
Drakabergavägen 4
266 91  Össjö

Össjö församlingshem
Össjö byaväg 157
266 91  Össjö

Kyrkoråd
Lilian Johansson
Ordförande
Skicka e-post:
lilianGB@telia.com
070-383 48 26

Begravningsombud som har till uppgift att ta tillvara intressen för de personer som inte tillhör Svenska Kyrkan

Sten Christiansson
Villagatan 24 A
262 37  Ängelholm
Skicka e-post:
sten.christiansson@icloud.com
Förordnad 2023-01-01 - 2026-12-31