Kontakta oss och hitta hit!

Vi har kyrkor och församlingshem i Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö samt pastorsexpedition i Munka Ljungby. Församlingen ingår sedan den 1 januari 2020 i Bjäre-Kulla kontrakt.

Telefonväxel: 0431-40 23 00

E-post: munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Under sommarveckorna är öppettiderna på pastorsexp. något begränsade men vi svarar säkrast i telefon och tar emot besök på vardagar kl. 9-12. För brådskande ärenden hänvisas till kyrkoherde Liv Ekstrand, se nedan.
 

Pastorsexpedition med post- och besöksadress:
Munka Ljungby församling
Rönnebergsgatan 5
266 33  Munka Ljungby

Bankgiro:
757-8131
swish nr 123 561 49 04

Jourhavande präst tel 112

Alla nätter kl. 21-06

Läs mer om jourhavande präst

Personal

Präster
Liv Ekstrand
kyrkoherde
Skicka e-post:
liv.ekstrand@svenskakyrkan.se
0431-40 23 04
070-600 34 68

Henrik Koverberg
komminister
Skicka e-post:
henrik.koverberg@svenskakyrkan.se
0431-40 23 02
070-735 15 95

Åke Svensson
vikarierande präst
Skicka e-post:
akesvensson16@gmail.com
073-092 14 93

Diakon
Fredrik Johansson
Har semester och avslutar därefter sin tjänst. För brådskande ärenden kontakta pastorsexp. för mer information
0431-40 23 00

Musiker
Eva Johansson
Skicka e-post:
eva.johansson5@svenskakyrkan.se
0431-40 23 05
070-644 63 19

Gabriella Elgström
Skicka e-post:
gabriella.elgstrom@svenskakyrkan.se
0431-40 23 01
070-310 91 15

Linn Björklund
vikarierande kantor
Skicka e-post:
linn.bjorklund@svenskakyrkan.se
070-683 26 40

Gravskötsel administration
Cecilia Åkesson
Skicka e-post:
cecilia.akesson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 16
072-232 60 11

Vaktmästare
Munka Ljungby
Emelie Johansson

Arbetsledare och fastighetsansvarig
Skicka e-post:
emelie.johansson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 25
072-246 11 34

Erik Barstorp
Kyrkovaktmästare
Skicka e-post:
erik.barstorp@svenskakyrkan.se
0431-40 23 07
070-644 63 29

Tåssjö
Gustav Pålsson
Kyrkovaktmästare
Skicka e-post:
gustav.palsson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 12
070-236 20 69

Össjö
Henrik Nilsson
Kyrkovaktmästare
Skicka e-post:
henrik.nilsson3@svenskakyrkan.se
0431-40 23 09
070-600 98 83

Kyrkogårdsarbetare Munka Ljungby, Össjö och Tåssjö
Viktor Håkansson
Skicka e-post:
viktor.hakansson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 28
073-085 09 34

Administration
Gunilla Carlsson
Kanslist
Skicka e-post:
gunilla.carlsson@svenskakyrkan.se

0431-40 23 00, växel
0431-40 23 06, direkt
070-601 85 33

Cecilia Åkesson
Ekonom
Skicka e-post:
cecilia.akesson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 16
072-232 60 11

Församlingspedagog
Nina Jansson
Skicka e-post:
nina.jansson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 26
072-716 18 26

Barnledare
Jenny Huléen Andersson
musikansvarig barnledare
Skicka e-post:
jenny.huleenandersson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 14
072-210 38 30

Malin Green
Skicka e-post:
malin.green@svenskakyrkan.se
0431-40 23 13
070-213 01 55

Husmödrar
Munka Ljungby
Malin Green
Skicka e-post:
malin.green@svenskakyrkan.se
0431-40 23 13
070-213 01 55

Åsa Johansson
Skicka e-post:
asa.johansson2@svenskakyrkan.se
0431-40 23 15
070-644 63 56

Tåssjö och Össjö
Anna-Lisa Osberg

Skicka e-post:
annalisa.osberg@svenskakyrkan.se
0431-40 23 27
073-047 61 21

Kyrkor och församlingshem

Bokning av församlingshem görs via församlingsexpeditionen
tel 0431-40 23 00

Munka Ljungby kyrka
Ljungsgårdsleden 1
266 33  Munka Ljungby

Munka Ljungby församlingshem
Rönnebergsgatan 5
266 33  Munka Ljungby

Tåssjö kyrka
Rössjöholms allé 6
266 95  Munka Ljungby

Tåssjö församlingshem
Tåssjö kyrkväg 45
266 95  Munka Ljungby

Össjö kyrka
Drakabergavägen 4
266 91  Össjö

Össjö församlingshem
Össjö byaväg 157
266 91  Össjö

Kyrkoråd
Lilian Johansson
Ordförande
Skicka e-post:
lilianGB@telia.com
070-383 48 26

Begravningsombud som har till uppgift att ta tillvara intressen för de personer som inte tillhör Svenska Kyrkan

Sten Christiansson
Villagatan 24 A
262 37  Ängelholm
Skicka e-post:
sten.christiansson@icloud.com

Förordnad 2021-01-01 - 2022-12-31