Kontakta oss

Telefonväxel: 0431-40 23 00
Vi svarar säkrast i telefon och tar emot besök på helgfria måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-12. För brådskande ärenden hänvisas till Liv Ekstrand, se nedan.

 

E-post: munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se


Post- och besöksadress:
Rönnebergsgatan 5
266 33  Munka Ljungby

Bankgiro:
757-8131
swish nr 123 561 49 04

Adresser till församlingshemmen, se nedan

Jourhavande präst tel 112

Alla nätter kl. 21-06

Läs mer om jourhavande präst

Kontakta oss...

Präster
Liv Ekstrand
kyrkoherde
Skicka e-post:
liv.ekstrand@svenskakyrkan.se
0431-40 23 04
sms 070-600 34 68

Åke Svensson
vik. komminister
Skicka e-post:
akesvensson16@gmail.com
073-092 14 93

Diakon
Fredrik Johansson
Skicka e-post:
fredrik.b.johansson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 03
sms 070-207 90 19

Musiker
Iréne Jönsson
Skicka e-post:
irene.jonsson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 01
sms 070-310 91 15

Eva Johansson
Skicka e-post:
eva.h.johansson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 05
sms 070-644 63 19

Gravskötsel administration
Cecilia Åkesson
Skicka e-post:
cecilia.akesson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 16
sms 072-232 60 11

Vaktmästare
Munka Ljungby
Emelie Johansson

Kyrkogårdsarbetare
Skicka e-post:
emelie.johansson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 25
sms 072-246 11 34

Per Palm
Kyrkovaktmästare
Skicka e-post:
per.palm@svenskakyrkan.se
0431-40 23 07
sms 070-644 63 29 

Tåssjö
Gustav Pålsson
Skicka e-post:
gustav.palsson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 12
sms 070-236 20 69

Össjö
Henrik Nilsson

Skicka e-post:
henrik.k.nilsson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 09
sms 070-600 98 83

Karlo Helgesson
Kyrkogårdsarbetare Tåssjö/Össjö
Skicka e-post:
karlo.helgesson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 28
sms 073-085 09 34

Administration
Gunilla Carlsson
Kanslist
Skicka e-post:
gunilla.carlsson@svenskakyrkan.se

0431-40 23 00, växel
0431-40 23 06, direkt
sms 070-601 85 33

Cecilia Åkesson
Ekonom
Skicka e-post:
cecilia.akesson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 16
sms 072-232 60 11

Församlingspedagog
Nina Jansson
Skicka e-post:
nina.jansson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 26
sms 072-716 18 26

Barnledare
Jenny Huléen Andersson, musikansvarig barnledare
Skicka e-post:
jenny.h.andersson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 14
sms 072-210 38 30

Anna-Lisa Osberg
Skicka e-post:
annalisa.osberg@svenskakyrkan.se
0431-40 23 27
sms 073-047 61 21

Malin Green
Skicka e-post
malin.green@svenskakyrkan.se
0431-40 23 13
sms 070-213 01 55

Husmödrar
Munka Ljungby
Åsa Johansson

Skicka e-post:
asa.m.johansson2@svenskakyrkan.se
0431-40 23 15
sms 070-644 63 56

Tåssjö och Össjö
Malin Green
Skicka e-post
malin.green@svenskakyrkan.se
0431-40 23 13
sms 070-213 01 55

Församlingshem
Munka Ljungby
Ahlefeldtsg 1
266 32  Munka Ljungby
0431-43 06 63

Tåssjö
Tåssjö kyrkväg 45
266 95  Munka Ljungby
0431-44 12 05

Össjö
Össjö byaväg 157
266 91  Munka Ljungby
0431-43 30 98

OBS! Bokning av församlingshem görs via församlingsexpeditionen
tel 0431-40 23 00

Kyrkoråd
Lilian Johansson
Ordförande
Skicka e-post:
lilianGB@telia.com
070-383 48 26

Begravningsombud som har till uppgift att ta tillvara intressen för de personer som inte tillhör Svenska Kyrkan

Britt Marie Hansson
Storg 81 A
262 35  Ängelholm
tel 0733-586 488
Skicka e-post:
bm.hansson75@gmail.com

Förordnad 2019-01-01 - 2022-12-31