Foto: Jenny Huléen Andersson

Ängsprojekt på Munka Ljungby kyrkogård

Medan vi arbetade med vårt biprojekt från hösten 2018 fram till sommaren 2019 så började det surras om att anlägga en äng i slänten ner mot ån på Munka Ljungby kyrkogård och sommaren 2020 påbörjades arbetet.

Rapport från ängen sommaren 2021

Varför anlägga en äng?

Framför allt för att gynna den biologiska mångfalden. Många av våra vilda ängsväxter har inte längre några naturliga platser att växa på, vilket gör att även de vilda pollinerarna får svårt att hitta mat och blir då färre. Detta gör i sin tur att våra vilda fåglar får mindre mat att föda upp sina ungar på. På sikt leder detta till en kedjereaktion med allt fler hotade arter.

Vi vill också att våra barn och ungdomar i verksamheten ska vara delaktiga i vårt ängsprojekt och bli medvetna om värdet i att vara rädd om vår natur. På köpet blir vi också förhoppningsvis självförsörjande med ängsblommor att dekorera kyrkan med sommartid. 

Sommaren 2019 åkte vi till ängsgurun Sven G Nilsson i Stenbrohult i Småland. Vi blev guidade av honom i och runt olika ängar som han skött och vårdat sen han var liten.

2020 blev vår egen ängsanläggning verklighet här i Munka Ljungby. Vi tog kontakt med ännu en ängsguru vid namn Sven, med efternamnet Jensen. Han besökte oss och tittade på vårt tilltänkta ängsområde, han var väldigt positiv och kom med många goda tips och råd. Ett av hans tips var att göra ett besök på Harplinge kyrkogård, där de anlagt en äng. Vi var ett litet gäng som åkte dit och blev inspirerade.

Vi blev också inbjudna till ett ängsseminarium i Blåherremölla av Sven Jensen, vilket vi åkte på. Väldigt lärorikt och vi fick träffa andra som också var på gång att anlägga en äng.

Med all kunskap vi nu samlat på oss, så var det dags att börja använda den. Vi insåg att grässvålen behövde grävas bort, och då behövdes det en grävmaskin och det kostar pengar. Vi ansökte om ett bidrag hos Sodalitium Majus Lundense som är ett brödraskap i Lunds stift med anor från 1300-talet. Två gånger om året kan man ansöka om medel till kyrklig, social och diakonal verksamhet ur deras stiftelsefond. Vår ansökan hos Sodalitium Majus Lundense godkändes, vilket vi är väldigt glada för.

https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/sodalitium-majus-lundense

Till nästa steg behövdes det fröer och plantor och dessa beställdes hos Pratensis.

Framför oss har vi nu vårvinterns fagning, vilket innebär att ängen ska räfsas, så att löv och pinnar inte ligger kvar och förmultnar och gödslar jorden. Ängsblommor trivs nämligen bäst i väldigt mager jord. En annan anledning till fagningen är att mylla ner alla fröer som blommorna släppt ifrån sig på hösten.

Nu är ju vår äng alldeles nyanlagd, så det fanns inga blommor som kunde släppa några fröer i höstas. Men det fanns en massa barn som gjorde det istället. I våra barngrupper Minix, Mixen och Maxen gjordes det både sådd och plantering i höstas. Nu väntar vi med spänning på vad som vill gro och titta upp ur marken i vårsolen. 

För mer info kontakta:
Anna-Lisa Osberg
annalisa.osberg@svenskakyrkan.se
073-047 61 21

Jenny Huléen Andersson
jenny.huleenandersson@svenskakyrkan.se
072-210 38 30

Läs här om vårt bi-projekt

Foto: Anna-Lisa Osberg
Foto: Anna-Lisa Osberg
Foto: Anna-Lisa Osberg
Foto: Emelie Johansson
Foto: Emelie Johansson
Foto: Anna-Lisa Osberg