Sodalitium Majus Lundense

Stiftelsen Sodalitium Majus Lundense

Sodalitium Majus Lundense är ett brödraskap i Lunds stift med anor från 1300-talet. Biskopen är ordförande i stiftelsen. Två gånger om året kan man ansöka om medel till kyrklig, social och diakonal verksamhet ur brödraskapets stiftelsefond.

Ansök innan 10 februari respektive 10 augusti

Ansökningarna ska vara inne senast 10 februari respektive 10 augusti.
Ladda ner ansökningsblanketten nedan.