Sankta Thoras pilgrimsled

Sankta Thoras pilgrimsled är en ca 10 mil lång vandringsled som går på mindre vägar genom de natursköna församlingarna på Bjäre där vissa delar sammanfaller med Skåneleden. Den startar i Ausås och går förbi Starby, Össjö, Munka Ljungby, Tåstarp, Rebbelberga, Barkåkra, Grevie, Båstad, Hov och Torekovs kyrkor. Målet är Dagmars kapell på Hallands Väderö.

Vandringsleden är inte markerad men finns beskriven i ett häfte som finns i alla kyrkor, på Turistbyråerna eller kan fås efter kontakt med Linn Björklund (se nedan). Vid vissa tillfällen ordnas det vandringar på delar av sträckan.

Föreningen för Sankta Thoras pilgrimsled har sitt säte i Bjäre-Kulla kontrakt och vill i samtal och tystnad göra en vandring, helt eller delvis, för att få en riklig andlig upplevelse, öka samarbetet kring pilgrimsleden mellan församlingarna, lära känna kontraktet och dess församlingar, uppleva gemenskap med andra i naturen och märka och underhålla leden.

Pilgrimsorden för vår led är: Nåd, Gemenskap, Kallelse, Försoning, Frid, Närvaro, Förundran.

Pilgrimsleden är indelad i tio etapper omfattande totalt ca 100 km. Ibland går vi hela etapper, men ofta delar vi upp etapperna i mindre sträckor och går mellan två olika församlingar. Den vanligaste sträckan vi går tar omkring tre timmar i ett behagligt tempo. Vi startar gärna med en kort andaktstund och avslutar med samvaro och fika på den aktuella sträckans slutstation som vanligast är en kyrka eller ett församlingshem.

På Sankta Thoras pilgrimsled vandrar vi i olika miljöer i de mest tänkbara natursköna områden. Vi samtalar, umgås, delar tankar, glädjeämnen, sorger och problem. Till och från går vi i tystnad, stannar till ibland för att dela tankar med hela gruppen med många givande samtal om livspusslets utmaningar eller för att avnjuta medhavd fika.

Föreningen är medlem i riksorganisationen Pilgrim i Sverige. De kommer att införliva vår led på de kartor de tar fram över pilgrimsleder i Norden. Styrelsen i vår förening jobbar med att ta fram digitala och andra kartor på etappsträckorna från Ausås till Hallands Väderö. Blå informationstavlor om leden kan ni hitta utanför kyrkor och en del församlingshem.

Välkommen till våra vandringar och som medlem. Medlemsavgiften är 100 kr per år. Swisha gärna till 123 607 436 3 eller betala in på bankkonto 8050-7 354 104 336-4.

På vår Facebooksida ”Pilgrimsvandrare i Bjäre kontrakt” hittar du aktuell information om våra vandringar. Lämnar du oss din e-postadress får du som medlem även information den vägen.

För mer information om vandringarna och leden:
kontakta Linn Björklund
linnbjorklund70@gmail.com
telefon: 070-683 26 40