Om församlingen

Munka Ljungby församling är naturskönt belägen i nordöstra delen av Ängelholms kommun där slätten och skogsbygden möts.

Församlingen har ca 5300 innevånare, varav ca 4100 kyrkotillhöriga.

Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö är sedan 2006 en församling med tre kyrkor och tre församlingshem där varje socken har fått behålla sin egen särprägel, vilket gör att helheten blir rikare. Tidigare hörde vi till Bjäre kontrakt och sedan 1 januari 2020 ingår församlingen i Bjäre-Kulla kontrakt. 

I församlingen växer nya bostadsområden och vi möter många barn i olika åldrar, ungdomar och föräldrar i vår verksamhet.

Vi har ett rikt musikliv med många körsångare i alla åldrar.  

I vårt gudstjänstfirande ryms både tradition och nyskapande.  

Församlingens diakonala arbete riktar sig till alla åldrar.

Vi är stolta över vårt arbetslag, som består av kyrkoherde och en komminister, fem vaktmästare samt säsongsanställda kyrkogårdsarbetare, två församlingshemsvärdinnor, två barnledare, två musiker, en kanslist, en ekonom, en församlingspedagog och en diakon​.