Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om församlingen

Munka Ljungby församling är naturskönt belägen i nordöstra delen av Ängelholms kommun där slätten och skogsbygden möts.

Församlingen har ca 5300 innevånare, varav ca 4300 kyrkotillhöriga.

Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö är sedan 2006 en församling med tre kyrkor och tre församlingshem där varje socken har fått behålla sin egen särprägel, vilket gör att helheten blir rikare.

I församlingen växer nya bostadsområden och vi möter många barn i olika åldrar, ungdomar och föräldrar i vår verksamhet.

Vi har ett rikt musikliv med många körsångare i alla åldrar.  

I vårt gudstjänstfirande ryms både tradition och nyskapande.  

Församlingens diakonala arbete riktar sig till alla åldrar.