Foto: Alex Giacomini-IKON

Barn och föräldrar

I Munka Ljungby församling har vi grupper för barn 0-15 år som träffas varje vecka och vi håller till i församlingshemmen i Munka Ljungby, Tåssjö och Össjö. Det kostar inget och vi bjuder på fika.

För mer information kontakta Jenny Huléen Andersson
072-210 38 30
jenny.huleenandersson@svenskakyrka

eller håll utkik på Facebook och Instagram!
Facebook/Munka-Ljungby Församling
Instagram Munka-Ljungby Församling

Våra grupper:

Babyrytmik för barn 0-2 år på måndagar i samband med öppen verksamhet i Munka Ljungby. Den vuxne vaggar, går och sjunger tillsammans med sitt barn för att ha kul, lära sig nya sånger och ramsor och bidra till barnets motoriska och sociala utveckling.
Ledare: Jenny Huléen Andersson. Ingen anmälan krävs.

Öppen verksamhet med musiklek kl. 9.00 - 11.30 är öppen för barn 0-5 år med vuxen som vill umgås, pyssla och utbyta erfarenheter. Vi bjuder på en enkel fika. Måndagar i Munka Ljungby, tisdagar i Össjö och onsdagar i Tåssjö. Ibland kommer Bokbussen på besök och då får alla barn och vuxna möjlighet att låna böcker och barnen får en mysig sagostund.
Ingen anmälan behövs till Öppen verksamhet!

Kyrkis för 4-5-åringar Vi sjunger och leker, håller på med bild, form, musik och rytmik samt fikar. Vi ger oss ut i Guds skapelse för att se hur den fungerar, ber tillsammans och firar "Gudstjänst med små och stora" några gånger varje termin. Kyrkis har vi på förmiddagarna i samband med Öppen verksamhet, måndagar i Munka Ljungby, tisdagar i Össjö och onsdagar i Tåssjö. Barnen går ifrån föräldrarna en stund tillsammans med en ledare så någon vuxen behöver vara med barnet före och efter Kyrkisstunden.
Man kan välja att gå en eller flera gånger i veckan.

Kladdkakan - en mumsig grupp för barn i årskurs F - 1 träffas i Munka Ljungby församlingshem på måndagar kl. 13.40 - 16.20 och de hämtas av ledarna kl. 13.30 på Toftagården samt 13.40 på Toftaskolan. Vi leker, pysslar, sjunger, har andakt och fikar. Barnen sjunger på familjegudstjänster och mässor i kyrkan några gånger per termin.

Kladdkakan - en mumsig grupp för barn i årskurs 2 - 3 träffas i Munka Ljungby församlingshem på onsdagar kl. 12.40 - 15.20 och de hämtas kl. 12.40 av ledarna på Toftaskolan. Vi leker, pysslar, sjunger, har andakt och fikar. Barnen sjunger på familjegudstjänster och mässor i kyrkan några gånger per termin.

Gräddbullen - en gó grupp är gruppen för årskurs F-6 som träffas i Össjö församlingshem på tisdagar kl. 13.50 - 16.20 och barnen hämtas på Össjö skola av ledarna. Där leker vi, pysslar, sjunger och har andakt samt medverkar vid familjegudstjänster i kyrkan några gånger per termin.

Rocky road  - en god grupp vänder sig till barn i årskurs 4-6 och vi träffas på torsdagar kl. 14.00 - 16.00 i Munka Ljungby församlingshem . Vi leker, pysslar, sjunger, har andakt och fikar. Barnen från Rocky road får hjälpa till några gånger per termin vid våra familjegudstjänster i kyrkan t ex genom att dela ut psalmböcker och samla in kollekt.

Ungdomsgrupp:
För dej som går i 7:an, 8:an och 9:an. Vi träffas varannan fredag (udda veckor ) kl 15.30 – 17.30  i Munka Ljungby församlingshem där vi fikar, snackar om viktiga saker i livet, pysslar (om du vill), har en kort andakt och bara hänger tillsammans. Du måste anmäla dej till gruppen!
Fyll i dina uppgifter här!

Vill ni veta mera om våra barngrupper ta kontakt med våra ledare:

Jenny Huléen Andersson, församlingspedagog
0431-40 23 14 eller 072-210 38 30
Skicka mail:
jenny.huleenandersson@svenskakyrkan.se

Carola ”Cacka” Andersson, barn- och ungdomsledare
0431-40 23 26 eller 072-716 18 26
Skicka mail: 
carola.andersson3@svenskakyrkan.se

Barnlokaler:
Rönnebergsgatan 5, 266 33 Munka Ljungby
Tåssjö kyrkväg 45, 266 95  Munka Ljungby
Össjö byaväg 157, 266 91  Össjö