Foto: Henrik Nilsson

Munka Ljungby församling

Munka Ljungby församling är naturskönt belägen i nordöstra delen av Ängelholms kommun där slätten och skogsbygden möts.

bibelutdelning till 6-åringar

Söndagen den 24 oktober kl. 10.00 firar vi mässa med små och stora i Munka Ljungby kyrka och då får alla 6-åringar en egen bibel. 
Anmäl till Nina senast den 14 oktober så finns det en bibel till er:
nina.jansson@svenskakyrkan.se eller
072-716 18 26

Efter gudstjänsten bjuder vi på lite fika och Internationella gruppen anordnar en aktivitet för att uppmärksamma FN-dagen och Svenska kyrkan i utlandet(SKUT).

Har du ingen möjlighet att komma till gudstjänsten i Munka Ljungby kyrka, kan du hämta din bibel på församlingsexpeditionen i Munka Ljungby. Kontakta Nina på mejl eller telefon för att komma överens om tid.

pysselkväll

Tisdagen den 2 november kl. 18.00 - 20.00 i Munka Ljungby gamla församlingshem. Alla små och stora som är pysselsugna är välkomna.

Anmälan senast 25 oktober till Nina
nina.jansson@svenskakyrkan.se  eller
072-716 18 26

Det är snart dags för oss att flytta till vårt nya församlingshem. Vi har mycket roligt pyssel i gömmorna och allt kan inte flytta med oss så kom och flyttstädspyssla med oss. Det är gratis och allt ni gör får ni ta med er hem.

mässa i enkelhet

Mässa i enkelhet firas kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka, med tid för egen stillhet och tystnad, sista onsdagen i varje månad. Nästa gång blir onsdagen den 27 oktober.

Vid önskemål om enskild nattvard, kontakta någon av prästerna. 

tåssjöträffen

Torsdagen den 28 oktober kl. 14.00 i  Tåssjö församlingshem med trevlig gemenskap. Fika serveras till självkostnadspris.
Tåssjöträffen har vi sista torsdagen i varje månad 

Café Össjö

Foto: Kristina Johanson IKON

Torsdagen den 4 november kl. 14.00 serveras det kaffe till självkostnadspris och trevlig gemenskap på Cafè Össjö i församlingshemmet. 
Café Össjö har vi första torsdagen i varje månad, förutom i januari

Alla helgonhelgen

Fredag 5 november
10.00 - 16.00 Kaffe serveras i våra kyrkor/på våra kyrkogårdar 

Lördag 6 november, Alla helgons dag
16.00 Munka Ljungby kyrka
Minnesgudstjänst där namnen på de som avlidit under det gångna året läses upp och vi tänder ett ljus för var och en av dem för att hedra deras minne. Sång och musik med Iréne Jönsson och Eva Johansson.

Söndag 7 november, Söndag efter Alla helgons dag
Minnesgudstjänster där namnen på de som avlidit under det gångna året läses upp och vi tänder ett ljus för var och en av dem för att hedra deras minne. Sång och musik med Iréne Jönsson och Eva Johansson.
16.00 Tåssjö kyrka
18.00 Össjö kyrka
Vid eventuella frågor kontakta pastorsexp. tel 0431-40 23 00

öppen kyrka

Foto: Johannes Frandsen IKON

Tisdagen den 9 november kl. 14.00 i Munka Ljungby kyrka. Kaffe och våfflor serveras till självkostnadspris.
Öppen kyrka har vi andra tisdagen i varje månad

Lunch

Torsdagen den 11 november kl. 12.00 serveras det lunch till självkostnadspris i Munka Ljungby församlingshem.

Anmälan till husmor Åsa senast den 4 november:
asa.m.johansson2@svenskakyrkan.se
070-644 63 56

mässa med körsång

Söndagen den 14 november medverkar Össjökören vid mässan i Munka Ljungby kyrka kl. 10.00.

höstgudstjänst i Lönnhässle

Söndagen den 14 november kl. 14.00 i Lönnhässle bygdegård. Kaffe serveras.

Nu öppnar vi upp!

Från den 29 september gäller följande i Munka Ljungby församling:

Vi firar gudstjänst eller mässa varje söndag, se Kyrkbladet och här på hemsidan. 

Vill du tända ett ljus och be en bön? Besök gärna våra kyrkor, de står vanligtvis öppna dagtid på vardagarna när vaktmästarna är på plats. 

Vid önskemål om enskild nattvard, vänligen kontakta någon av prästerna.

I kyrkorna är alla bänkar tillgängliga och våra församlingshem upplåts med något begränsad kapacitet till dopkaffe, minnesstunder, föreningsmöten mm.

Gränser för storlek på sällskap och avstånd mellan personer har tagits bort men vi uppmanar fortfarande besökare att hålla avstånd och noggrann handhygien och inte gå på gemensamma sammankomster om man känner förkylningssymptom.

Caféerna i Össjö, Munka Ljungby och Tåssjö har kommit igång. Så även luncherna, dock med anmälan i förväg. 

Kyrkoval den 19 september

I kyrkovalet röstar väljarna om vem som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren över bland annat vad kyrkan ska göra och vad det får kosta samt uppföljning av den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro och att möta och hjälpa utsatta människor.

Valresultat

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. I kyrkovalet kallas de grupper som ställer upp för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och grupper formade för att delta i kyrkovalet. Vissa av grupperna är knutna till politiska partier, andra hålls ihop av ideologier och gemensamma intressen.

Till kyrkofullmäktige i Munka Ljungby församling finns det två olika nomineringsgrupper att välja på: Arbetarepartiet - Socialdemokraterna och Kyrkans Framtid i Munka Ljungby Församling.

Här kan du se deras information och kandidater:

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Kyrkans Framtid i Munka Ljungby Församling

Här finns mer information om kyrkovalet:

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

öppen verksamhet

Höstterminen är nu igång med träffar utomhus för vuxna med barn 0-5 år. Vi träffas kl. 10.00 utanför respektive församlingshem. Ingen anmälan krävs! Vi bjuder på en enkel fika. 
Måndagar i Munka Ljungby, tisdagar i Tåssjö och onsdagar i Össjö.

Vi får även besök av bokbussen i Össjö och Tåssjö en gång i månaden i samband med Öppen verksamhet.

På facebook Munka-Ljungby Församling finns en grupp man kan ansöka till för att få aktuell information.

kyrkbladet

Fyra gånger om året ger vi ut Kyrkbladet med kalendarium och information om vad som händer hos oss och den delas ut med post till alla hushåll i församlingen. 

För eventuella synpunkter på denna information:
kontakta pastorsexp. tel 0431-40 23 00 eller
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Se den senaste foldern från Munka Ljungby församling här (pdf)

sankta thoras pilgrimsled

Foto: Magnus Aronson/IKON

Sankta Thoras pilgrimsled är en ca 10 mil lång vandringsled som går på mindre vägar genom de natursköna församlingarna på Bjäre. Vissa delar sammanfaller med Skåneleden.

Läs mer här om Sankta Thoras pilgrimsled 

ängsprojekt på Munka ljungby kyrkogård

Foto: Jenny Huléen Andersson

 

Medan vi arbetade med vårt biprojekt från hösten 2018 fram till sommaren 2019 så började det surras om att anlägga en äng i slänten ner mot ån på Munka Ljungby kyrkogård och sommaren 2020 påbörjades arbetet.

 

Varför anlägga en äng? Framför allt för att gynna den biologiska mångfalden. Många av våra vilda ängsväxter har inte längre några naturliga platser att växa på, vilket gör att även de vilda pollinerarna får svårt att hitta mat och blir då färre. Detta gör i sin tur att våra vilda fåglar får mindre mat att föda upp sina ungar på. På sikt leder detta till en kedjereaktion med allt fler hotade arter.

 

Vi vill också att våra barn och ungdomar i verksamheten ska vara delaktiga i vårt ängsprojekt och bli medvetna om värdet i att vara rädd om vår natur. På köpet blir vi förhoppningsvis också självförsörjande med ängsblommor att dekorera kyrkan med sommartid. 

 

Här kan ni följa vårt arbete med ängen

Här kan ni läsa mer om biprojektet 

fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

Läs mer om fairtrade

 

 

gravrättsinnehavare sökes!

Foto: Henrik Nilsson

Denna skylt vid en grav betyder att vi behöver kontaktuppgifter till någon anhörig eller närstående som kan vara ansvarig för graven, s k gravrättsinnehavare. Församlingen är skyldig att ha någon ansvarig för varje grav.

OBS! Det kostar inget att vara gravrättsinnehavare!

  

Skyltarna som satts ut kommer att stå kvar över minst två allhelgonahelger. I väntan på att någon anmäler sig som gravrättsinnehavare kommer graven att stå orörd och inte att skötas av församlingen då det är gravrättsinnehavaren och inte kyrkan som äger rätten till platsen.

  

Gravrätten på de gravar som efter denna tid fortfarande inte har någon innehavare kommer att återgå till församlingen. I samband med detta upphör alla möjligheter att smycka graven, stenarna kan tas bort och graven kan återanvändas.

Känner du till något om dessa gravar eller är du direkt anhörig:
Kontakta personalen på kyrkogården eller pastorsexpeditionen för mer information:

munka.forsamling@svenskakyrkan.se
0431-40 23 00 (svarar säkrast förmiddagar kl. 9-12)