Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Munka Ljungby församling

Munka Ljungby församling är naturskönt belägen i nordöstra delen av Ängelholms kommun där slätten och skogsbygden möts.

information

För mer information kontakta pastorsexp.
tel 0431-40 23 00 eller
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkorna hålls öppna på vardagar när vaktmästare är på plats.

Välkommen!

Varje söndag firar vi mässa eller gudstjänst i någon av våra kyrkor. Läs mer om kommande gudstjänster

stick-café

Tisdagen den 21 januari kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka. Bifoga en vän, ta med något som sticks så gaddar vi ihop oss och surrar en stund. Försäljning av fika.
Bild: Ikon-Johannes Frandsen

nystart för össjökören

Vuxenkör (från 15 år och uppåt) som sjunger en blandad repertoar med glädje som en viktig ingrediens. Damer, herrar, tjejer och killar - kom och prova på!
Start tisdagen den 21 januari kl. 19-21 i Össjö församlingshem
Körledare:
Eva Johansson
För info:
tel 0431-40 23 05 eller
eva.h.johansson@svenskakyrkan.se

Barnverksamheten meddelar...

Vårterminen börjar vecka 3 för Öppen verksamhet i Tåssjö. Övriga grupper börjar vecka 4.
OBS!
Öppen verksamhet i Tåssjö har ändrats till tisdagsförmiddagar i stället för torsdagar.
Läs mer om våra olika barngrupper

Mässa i enkelhet

Mässa i enkelhet firas kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka, med tid för egen stillhet och tystnad, sista onsdagen i varje månad. Nästa gång blir onsdagen den 29 januari. 

äntligen dags att sjunga!

Barnkörerna startar terminen torsdagen den 30 januari i Munka Ljungby församlingshem. Det finns lediga platser!
Frågor och anmälan till körledare Iréne Jönsson
tel 070-310 91 15

tåssjöträffen

Torsdagen den 30 januari kl. 14.00 i  Tåssjö församlingshem med trevlig gemenskap. Fika serveras till självkostnadspris.
Tåssjöträffen har vi sista torsdagen i varje månad 

dopminnesgudstjänst

Söndagen den 2 februari kl. 10.00 firar vi alla som döpts med en gudstjänst i Munka Ljungby kyrka. Ta gärna med egna dopljus som vi tänder i gudstjänsten. Festfika med mingel efteråt. 

Alla som döptes under förra året i någon av våra tre kyrkor bjuds in att hämta sin dopdroppe.

Festmässa i Väsby kyrka

Kyndelsmässodagen den 2 februari kl. 15.00 med biskop Johan för att fira vårt nya kontrakt Bjäre-Kulla.

Läs mer om kyrkans kontraktsindelning

meditation

Onsdagen den 5 februari kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka. Läs mer nedan.

Café Össjö

Torsdagen den 6 februari kl. 14.00 serveras det kaffe till självkostnadspris och trevlig gemenskap på Cafè Össjö i församlingshemmet. 
Café Össjö har vi första torsdagen i varje månad, förutom i januari

öppen kyrka

Tisdagen den 11 februari kl. 14.00 med våffelcafé i Munka Ljungby kyrka.

Öppen kyrka har vi andra tisdagen i varje månad

Lunch

Torsdagen den 13 februari kl.12.00 serveras det lunch i Munka Ljungby församlingshem till självkostnadspris, barn äter gratis, ingen anmälan krävs. Eventuella önskemål om specialkost meddelas till husmor, tel 0431-40 23 15 eller exp. 0431-40 23 00
Lunch har vi andra torsdagen i varje månad

Meditativt mitt i veckan

Längtar du efter en stund av stillhet mitt i vardagen? Meditation kan vara ett sätt att finna balans mellan yttre aktivitet och ett inre behov av stillhet och ro. Avslappning, andning, och ett öppet sinne är grunden i meditation.

Meditation i Munka Ljungby kyrka kl. 18.30 den 1:a och 3:e onsdagen i varje månad. Vårterminen börjar onsdagen den 15 januari. Ingen anmälan krävs!
Ledare Karin Skeppstedt
För mer information ring 070-203 46 16

Sista onsdagen i varje månad firar vi Mässa i enkelhet i Munka Ljungby kyrka kl. 18.30 med tid för egen stillhet och tystnad. 

Nyhetsbrev/broschyr

Fyra gånger om året ger vi ut en folder med kalendarium om vad som händer hos oss och den delas ut med post till alla hushåll i församlingen. 

För eventuella synpunkter på denna information:
kontakta pastorsexp. tel 0431-40 23 00 eller
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Se den senaste foldern från Munka Ljungby församling här (pdf)

nalleinsamling

Bild: Gunilla Carlsson

I början av oktober hölls en gudstjänst med tema ”Vårt behov av tröst”. Kollekten där blev grundplåt till en insamling som pågick under resten av hösten. För summan på nästan 5000 kr inköptes gosedjur, som vid gudstjänsten i Tåssjö kyrka på första advent, överlämnades till en representant från Polisen i Ängelholm.
Nallarna ger poliserna till barn som varit med om olyckor och tragiska händelser.

fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

Läs mer om fairtrade

 

 

gravrättsinnehavare sökes!

Bild: Henrik Nilsson

Denna skylt vid en grav betyder att vi behöver kontaktuppgifter till någon anhörig eller närstående som kan vara ansvarig för graven, s k gravrättsinnehavare. Församlingen är skyldig att ha någon ansvarig för varje grav.

OBS! Det kostar inget att vara gravrättsinnehavare!

  

Skyltarna som satts ut kommer att stå kvar över minst två allhelgonahelger. I väntan på att någon anmäler sig som gravrättsinnehavare kommer graven att stå orörd och inte att skötas av församlingen då det är gravrättsinnehavaren och inte kyrkan som äger rätten till platsen.

  

Gravrätten på de gravar som efter denna tid fortfarande inte har någon innehavare kommer att återgå till församlingen. I samband med detta upphör alla möjligheter att smycka graven, stenarna kan tas bort och graven kan återanvändas.

Klicka här för att se vilka gravar det gäller!

Känner du till något om dessa gravar eller är du direkt anhörig:
Kontakta personalen på kyrkogården eller pastorsexpeditionen för mer information:

munka.forsamling@svenskakyrkan.se
0431-40 23 00 (svarar säkrast förmiddagar kl. 9-12)