Foto: Henrik Nilsson

Munka Ljungby församling

Munka Ljungby församling är naturskönt belägen i nordöstra delen av Ängelholms kommun där slätten och skogsbygden möts.

nu firar vi gudstjänst igen!!

Från och med mars månad börjar vi fira korta öppna gudstjänster enligt rådande restriktioner i den kyrka som anges i Kyrkbladet och här på hemsidan.

Gudstjänsterna är kvartslånga med högst åtta personer åt gången förutom personal. Skulle det komma fler besökare ber vi några att vänta en kvart till nästa gudstjänst börjar.
Ingen anmälan krävs!

Uppehåll för filmning av gudstjänster men tidigare publicerade andakter kan ni se här.

Tacksägelser sker enligt överenskommelse med anhöriga. Läs mer här.

Vid önskemål om enskild nattvard, vänligen kontakta någon av prästerna. 

med anledning av coronaviruset

Uppdaterat 2021-03-01 

Det finns möjlighet till andakt och gudstjänst via radio och TV:

Gudstjänst i Sveriges television

Gudstjänst i Sveriges radio

Morgonandakt i Sveriges radio

 

Vi fortsätter med dop, begravningar och vigslar enligt myndigheternas rekommendationer.
Det här gäller i  Munka Ljungby församling.

 

Alla övriga aktiviteter är pausade. Läs mer här om hur vi gör i barnverksamheten

 

Behöver du hjälp med inköp eller någon att prata med, kontakta diakon Fredrik Johansson

fredrik.b.johansson@svenskakyrkan.se
tel 070-207 90 19

 

Här finns mer information från Lunds stift

Här finns mer information från Svenska kyrkans hemsida

Tid för Gud hemma

För dig som ska ordna begravning för en närstående

 

Håll utkik här på hemsidan och på facebook (facebook/Munka Ljungby Församling) efter aktuell information eftersom det med kort varsel kan bli ändring av det som annonserats!

Vi saknar er församlingsbor och längtar efter den dag då vi kan börja träffas som vanligt igen! Vi tänker på er och ber för er. Var rädda om er!

hälsning från pastorsexpeditionen

För att förhindra smittspridning av covid-19 tar vi endast emot besök som är förbokade. Var snäll och kontakta den person du har ärende till och avtala en tid. Klicka här för att se våra kontaktuppgifter. Dessutom har arbetet med det nya församlingshemmet påbörjats vilket begränsar tillgängligheten vid expeditionen.

 

Vill du tända ett ljus eller bara sitta ner några minuter & meditera? Besök gärna våra kyrkor, de står vanligtvis öppna dagtid på vardagarna när vaktmästarna är på plats. 

livsloppet

Söndagen den 21 mars i Tåssjö efter gudstjänsten i kyrkan som börjar kl. 14.00

Tipsrunda utomhus för barn och vuxna som handlar om Act, Svenska kyrkans internationella arbete, och situationen i världen. Anmälningsavgift 40 kr per vuxen deltagare, fika till alla ingår plus en chans att vinna priser på inlämnade tipslappar. Pengarna går oavkortat till ACT´s fasteaktion som pågår från Fastlagssöndagen till Palmsöndagen.

Arr: Internationella gruppen tillsammans med Tåssjö syförening

Aktiviteten blir av under förutsättning att det är genomförbart med hänsyn till rådande restriktioner.

Fastekampanjen 2021

Vi lever under samma himmel och har samma rättigheter. Vi är varandras medmänniskor, men vi delar inte lika på jordens resurser. Tillammans skapar vi en rättvis värld där människor kan leva i trygget.

Fastekampanjen pågår mellan Fastlagssöndagen och Palmsöndagen. Läs mer här!

Kyrkoval 19 september

 

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

 

I kyrkovalet röstar du om:

•Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen.

•Vad det får kosta – budgeten och fördelningen av resurser.

•Hur det går under tiden – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor.

 

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

 

Vill du veta mer eller engagera dig som förtroendevald?

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

ängsprojekt på Munka ljungby kyrkogård

Foto: Jenny Huléen Andersson

 

Medan vi arbetade med vårt biprojekt från hösten 2018 fram till sommaren 2019 så började det surras om att anlägga en äng i slänten ner mot ån på Munka Ljungby kyrkogård och sommaren 2020 påbörjades arbetet.

 

Varför anlägga en äng? Framför allt för att gynna den biologiska mångfalden. Många av våra vilda ängsväxter har inte längre några naturliga platser att växa på, vilket gör att även de vilda pollinerarna får svårt att hitta mat och blir då färre. Detta gör i sin tur att våra vilda fåglar får mindre mat att föda upp sina ungar på. På sikt leder detta till en kedjereaktion med allt fler hotade arter.

 

Vi vill också att våra barn och ungdomar i verksamheten ska vara delaktiga i vårt ängsprojekt och bli medvetna om värdet i att vara rädd om vår natur. På köpet blir vi förhoppningsvis också självförsörjande med ängsblommor att dekorera kyrkan med sommartid. 

 

Här kan ni följa vårt arbete med ängen

Här kan ni läsa mer om biprojektet 

Nyhetsbrev/broschyr

Fyra gånger om året ger vi ut en folder med kalendarium om vad som händer hos oss och den delas ut med post till alla hushåll i församlingen. 

För eventuella synpunkter på denna information:
kontakta pastorsexp. tel 0431-40 23 00 eller
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Se den senaste foldern från Munka Ljungby församling här (pdf)

hands free

Vi visar varandra hänsyn och omsorg och tar människors oro för att bli smittade av influensavirus på allvar. 

Därför hälsar vi på varandra utan kroppskontakt – med en vinkning. 

Vi är noga med vår handhygien och tvättar händerna noggrant och ofta. 

Är du sjuk eller känner av symptom som hosta, feber eller nysningar ber vi dig stanna hemma. 

Vi är inga medicinska experter men vi lyssnar på de som är. Därför håller vi oss löpande uppdaterade och följer folkhälsomyndigheters råd och anvisningar. 

Svenska kyrkan
Munka Ljungby församling

 

fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

Läs mer om fairtrade

 

 

gravrättsinnehavare sökes!

Foto: Henrik Nilsson

Denna skylt vid en grav betyder att vi behöver kontaktuppgifter till någon anhörig eller närstående som kan vara ansvarig för graven, s k gravrättsinnehavare. Församlingen är skyldig att ha någon ansvarig för varje grav.

OBS! Det kostar inget att vara gravrättsinnehavare!

  

Skyltarna som satts ut kommer att stå kvar över minst två allhelgonahelger. I väntan på att någon anmäler sig som gravrättsinnehavare kommer graven att stå orörd och inte att skötas av församlingen då det är gravrättsinnehavaren och inte kyrkan som äger rätten till platsen.

  

Gravrätten på de gravar som efter denna tid fortfarande inte har någon innehavare kommer att återgå till församlingen. I samband med detta upphör alla möjligheter att smycka graven, stenarna kan tas bort och graven kan återanvändas.

Känner du till något om dessa gravar eller är du direkt anhörig:
Kontakta personalen på kyrkogården eller pastorsexpeditionen för mer information:

munka.forsamling@svenskakyrkan.se
0431-40 23 00 (svarar säkrast förmiddagar kl. 9-12)