Foto: Henrik Nilsson

Munka Ljungby församling

Munka Ljungby församling är naturskönt belägen i nordöstra delen av Ängelholms kommun där slätten och skogsbygden möts.

Nu får vi träffas fler igen!

Uppdaterat 2021-06-01

Från den 1 juni gäller följande i Munka Ljungby församling:

Vi firar gudstjänst varje söndag, se Kyrkbladet och här på hemsidan. Sista onsdagen i månaden firar vi Mässa i enkelhet i Munka Ljungby kyrka med utdelande av bröd.

Vid önskemål om enskild nattvard, vänligen kontakta någon av prästerna.

Inne i kyrkorna får det lov att vara 50 deltagare förutom tjänstgörande personal på gudstjänster.

Alla besökare anvisas platser där vi tagit hänsyn till att de olika sällskapen i kyrkan ska kunna hålla 1 meters avstånd i alla riktningar. Varje sällskap får bestå av högst 4 personer. Förflyttning är tillåtet vid nattvard och avsked på begravningar.

Vid friluftsgudstjänster och andra aktiviteter utomhus får 500 deltagare förutom personal lov att närvara på anvisade platser.

På dop, vigslar och begravningar får högst 50 personer närvara förutom personal. Läs mer här.

Caféerna i Össjö, Munka Ljungby och Tåssjö kommer att öppna i augusti.

Ingen uthyrning av församlingshemmen för närvarande.

allsång i Munka ljungby

Tisdagen den 22 juni kl. 14.00 i prästgårdsparken, Munka Ljungby med Eva och Iréne.
Ta med egen kaffekorg!

mässa i enkelhet

Mässa i enkelhet firas kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka, med tid för egen stillhet och tystnad, sista onsdagen i varje månad. Nästa gång blir onsdagen den 30 juni.

Vid nattvarden har vi endast utdelande av bröd.

allsång i össjö

Tisdagen den 6 juli kl. 14.00 i Össjö vid församlingshemmet med Eva och Iréne. 
Ta med egen kaffekorg!

vandring på sankta thoras pilgrimsled

Söndagen den 11 juli kl. 16.00 med start från Munka Ljungby kyrka där vi inleder med en kort gudstjänst. Vandringen pågår i ca 3 timmar och vi får transport tillbaka till startplatsen. Ingen anmälan krävs.
För information kontakta Linn Björklund
linn.bjorklund@svenskakyrkan.se
0706-83 26 40

Läs mer här om Sankta Thoras pilgrimsled

 

allsång i tåssjö

Tisdagen den 20 juli kl. 14.00 i Tåssjö vid församlingshemmet med Eva och Iréne. 
Ta med egen kaffekorg!

"musik i längtans tid"

Onsdagen den 21 juli kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka med Karin Skeppstedt, fagott och Iréne Jönsson, piano, orgel och sång.

nu är inbjudan till konfirmation ute!

välkommen henrik!

Foto: Henrik Nilsson

Nu är vår nye komminister Henrik Koverberg formellt välkomnad i församlingen av kyrkorådets ordförande Lilian Johansson och kyrkoherde Liv Ekstrand. Vi hoppas att du ska trivas hos oss!

Kyrkoval 19 september

 

I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

 

I kyrkovalet röstar du om:

•Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen.

•Vad det får kosta – budgeten och fördelningen av resurser.

•Hur det går under tiden – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor.

 

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika nivåer: Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.

 

Vill du veta mer eller engagera dig som förtroendevald?

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

ängsprojekt på Munka ljungby kyrkogård

Foto: Jenny Huléen Andersson

 

Medan vi arbetade med vårt biprojekt från hösten 2018 fram till sommaren 2019 så började det surras om att anlägga en äng i slänten ner mot ån på Munka Ljungby kyrkogård och sommaren 2020 påbörjades arbetet.

 

Varför anlägga en äng? Framför allt för att gynna den biologiska mångfalden. Många av våra vilda ängsväxter har inte längre några naturliga platser att växa på, vilket gör att även de vilda pollinerarna får svårt att hitta mat och blir då färre. Detta gör i sin tur att våra vilda fåglar får mindre mat att föda upp sina ungar på. På sikt leder detta till en kedjereaktion med allt fler hotade arter.

 

Vi vill också att våra barn och ungdomar i verksamheten ska vara delaktiga i vårt ängsprojekt och bli medvetna om värdet i att vara rädd om vår natur. På köpet blir vi förhoppningsvis också självförsörjande med ängsblommor att dekorera kyrkan med sommartid. 

 

Här kan ni följa vårt arbete med ängen

Här kan ni läsa mer om biprojektet 

kyrkbladet

Fyra gånger om året ger vi ut Kyrkbladet med kalendarium och information om vad som händer hos oss och den delas ut med post till alla hushåll i församlingen. 

För eventuella synpunkter på denna information:
kontakta pastorsexp. tel 0431-40 23 00 eller
munka-ljungby.forsamling@svenskakyrkan.se

Se den senaste foldern från Munka Ljungby församling här (pdf)

hands free

Vi visar varandra hänsyn och omsorg och tar människors oro för att bli smittade av influensavirus på allvar. 

Därför hälsar vi på varandra utan kroppskontakt – med en vinkning. 

Vi är noga med vår handhygien och tvättar händerna noggrant och ofta. 

Är du sjuk eller känner av symptom som hosta, feber eller nysningar ber vi dig stanna hemma. 

Vi är inga medicinska experter men vi lyssnar på de som är. Därför håller vi oss löpande uppdaterade och följer folkhälsomyndigheters råd och anvisningar. 

Svenska kyrkan
Munka Ljungby församling

 

fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

Läs mer om fairtrade

 

 

gravrättsinnehavare sökes!

Foto: Henrik Nilsson

Denna skylt vid en grav betyder att vi behöver kontaktuppgifter till någon anhörig eller närstående som kan vara ansvarig för graven, s k gravrättsinnehavare. Församlingen är skyldig att ha någon ansvarig för varje grav.

OBS! Det kostar inget att vara gravrättsinnehavare!

  

Skyltarna som satts ut kommer att stå kvar över minst två allhelgonahelger. I väntan på att någon anmäler sig som gravrättsinnehavare kommer graven att stå orörd och inte att skötas av församlingen då det är gravrättsinnehavaren och inte kyrkan som äger rätten till platsen.

  

Gravrätten på de gravar som efter denna tid fortfarande inte har någon innehavare kommer att återgå till församlingen. I samband med detta upphör alla möjligheter att smycka graven, stenarna kan tas bort och graven kan återanvändas.

Känner du till något om dessa gravar eller är du direkt anhörig:
Kontakta personalen på kyrkogården eller pastorsexpeditionen för mer information:

munka.forsamling@svenskakyrkan.se
0431-40 23 00 (svarar säkrast förmiddagar kl. 9-12)