Foto: Kristin Lidell IKON

Mässa i enkelhet

Nyhet Publicerad

Mässa i enkelhet firas kl. 18.30 i Munka Ljungby kyrka, med tid för egen stillhet och tystnad sista onsdagen i varje månad. Nästa gång blir onsdagen den 29 maj. Vid önskemål om enskild nattvard, kontakta någon av prästerna.