Församlingsinstruktion 2019

Församlingsinstruktionen är ett grundläggande måldokument som berättar vad Svenska kyrkan i Munka Ljungby är och vill vara. Den beskriver kyrkans grundläggande uppgifter: att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.