Nu har bi-projektet landat!

Under hösten 2018 fram till början av sommaren 2019 hade Munka Ljungby församling bin och hållbar försörjning som en randig (!) tråd genom verksamheten. Instick med bi-anknytning, såsom honung, insekter, klimatfrågor mm gjordes i många av våra aktiviteter, både bland barn och vuxna.

Uppdatering:
Ängen blommar sommaren 2021

En grupp intresserade ur personalen har regelbundet träffats under året för att ta tillvara alla idéer som dykt upp under tiden. Denna grupp tog i ett tidigt skede kontakt med Svenska Naturskyddsföreningen och Munka Ljungby biodlarförening. Strax efter att vi berättat i församlingen om detta projekt skänkte en lokal biodlare, Arne Gustavsson, en låda med honungsburkar till oss.

I början av oktober lyfte projektet med en bi-inspirerad gudstjänst för små och stora, en logotype togs fram och intresserade ur personalen besökte olika föreläsningar som handlade om bin för att fördjupa sin kunskap. 

En kväll i november bjöd församlingen in till kyrkan där vi uppmanade besökarna att ”komma till vårt stick-café, bi-foga en vän, ta med något som sticks, så gaddar vi ihop oss och surrar en stund”. Peter Shaw, lokal biodlare som vi hört föredrag av, kom dit och berättade om bin och blommor. Fika såldes och bi-drag togs emot. Detta stick-café återkom ytterligare en gång under våren. 

Under byns julskyltning hade vi julmarknad i församlingshemmet med försäljning av bland annat bihotell, vaxljus och fröpåsar samt lotteri av honungsburkar mm. Det såldes även fairtrademärkta varor som församlingens internationella grupp ordnat och fika där alla intäkter gick till vårt projekt. 

Barometrar tillverkades i form av bikupor för att åskådliggöra hur mycket pengar som succesivt kom in. Dessa sattes upp i våra kyrkor, församlingshem och på pastorsexpeditionen. 

Vid januari månads lunch i församlingshemmet hade vi lotteri med bihotell, vaxljus och de skänkta honungsburkarna från Arne Gustavsson. 

På vår församlingsafton under hembygdsveckan i Össjö höll Peter Shaw sin föreläsning ”Ett år i bigården” där han visade bilder och berättade om dagens biodling. Lotteri och försäljning av fika till förmån för vårt projekt. 

I februari bjöd vi in till föreläsning i Tåssjö församlingshem ”Mer än honung” med Anna Persson, fil dr från Lund, som pratade om bin och deras viktiga roll i ett hållbart samhälle. 

I början av mars hade vi en gudstjänst med karneval och internationellt tema för små och stora i Munka kyrka. 

Internationella kvinnodagen uppmärksammades som en ”drottningkväll”. Församlingen bjöd på teaterföreställning med skådespelerskan Ingrid Janbell i Munka Ljungby kyrka. 

På vår träffpunkt i Tåssjö i april fick besökarna möjlighet att tillverka egna bihotell. 

”Vi surrar faktiskt igen” var titeln på en minimusikal med olika sånger om insekter som barnkören Singo framförde i en gudstjänst i Össjö i början av maj. Några veckor senare hade Onsdaxgruppen sin våravslutning med tema bin och blommor. Då blev det även drönarflygning utanför kyrkan. 

I slutet av maj landade biprojektet med en gudstjänst i Tåssjö kyrka som avslutades med tipspromenad till församlingshemmet där det serverades korv med bröd. 

I juni åkte några intresserade ur personalen på en exkursion till olika ängar i Stenbrohult, Småland under ledning av Sven G Nilsson, professor em. i ekologi från Lund, för att få inspiration till hur man kan anlägga ängsmarker.

Vid ”Biets dag” som Munka Ljungby biodlarförening ordnade vid sin bigård i Axtorp medverkade församlingen med en presentation och summering av vårt biprojekt.

Stort TACK till alla som bidragit till vårt projekt på olika sätt! Under året har människor skänkt pengar genom kollekter, fikaförsäljning och lotterier. Barn i verksamheten har tillsammans med ledarna tillverkat bihotell och vaxljus och bakgruppen har skänkt kakor till försäljning. 

Totalt har biprojektet dragit in ca 20 000 kronor som kommer att skänkas dels till Svenska Naturskyddsföreningen och dels till ACT, svenska kyrkans internationella arbete, projekt nr P122 ”Rädda skogen för livets skull” i Etiopien och Tanzania, där biodling ingår som både ger goda effekter på miljön och biodlaren möjlighet till försörjning. Bland annat hålls det kurser i hur människor kan bevara en hållbar miljö genom biodlingar och samtidigt få en inkomst genom att sälja honung.

 Läs mer om Svenska Kyrkans internationella projekt nummer 122 här

Läs mer om Svenska Naturskyddsföreningen här