Internationella gruppen

Internationella gruppen i Munka Ljungby församling står på tre ben -  Act Svenska kyrkan, Svenska kyrkan i utlandet och Fairtrade där vi jobbar med att informera om och samla in pengar under framför allt de insamlings- och aktivitetsperioder respektive organisation har.

Vi vill gärna bli fler i gruppen så är du intresserad kan du kontakta församlingspedagog Jenny Huléen Andersson som är samordnare för gruppen.

Act Svenska kyrkan

ACT är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. De arbetar tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga runt om i världen långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. De har två stora insamlingskampanjer varje år, fasteaktionen och julinsamlingen. Om du vill veta mer om Act Svenska kyrkan kan du gå in på följande hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/act

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, förkortat SKUT, är alla de församlingar och ambulerande präster som finns runt om i världen. Utlandsförsamlingarnas uppdrag är detsamma som här i Sverige, vilket innebär att de har barngrupper, konfirmander och firar gudstjänst mm precis som vi gör här. Pengarna som utlandsförsamlingarna får från Svenska kyrkan på riksnivå här i Sverige går till personalomkostnader och en del av lokalkostnaderna men övrig verksamhet finansieras av utlandsförsamlingarnas egna insamlingsaktiviteter som t.ex. basarer och de pengar som bl.a. vi samlar in under deras insamlingsperiod i oktober. Vill du veta mer om Svenska kyrkan i utlandet kan du gå in på följande hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/iutlandet

Fairtrade

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Vi i församlingen blev 2014 certifierade i det som då hette Kyrka för Fairtrade och som fanns mellan 2009-2020. Vårt engagemang fortsätter genom Fairtrade Sverige och t.ex. är vårt kyrkkaffe Fairtrademärkt men vi försöker se till att använda så mycket Fairtrademärkta produkter som vi kan. Ett par gånger om året lyfter vi särskilt upp Fairtrade och det är under vårens Fairtrade challange och höstens Fairtradekampanj. Vill du veta mer om Fairtrade och Fairtrade Sverige kan du gå in på följande hemsida:
https://fairtrade.se/ 

Kontaktperson för internationella gruppen i Munka Ljungby
Jenny Huléen Andersson
jenny.huleenandersson@svenskakyrkan.se
0431-40 23 14
072-210 38 30