Kyrkhults församling

Välkommen till Kyrkhults församling i nordvästra Blekinge

Barn med målade händer

Barn och ungdom

Här finner du mer om församlingens arbete med barn och unga.

Kyrkboden

Second hand

Kontakt

Personal och förtroendevalda

Mamma håller bebis under ett dop.

Dop

Vill du läsa mer om dopet eller anmäla dig själv eller ditt barn till dop?

Konfirmation

Vill du veta mer om konfirmation eller anmäla dig?

Under vigseln säger ni ja till varandra inför Gud, släkt och vänner.

Vigsel

"Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag." - Gal 6:2

Levande ljus i kyrkan

Begravning

”Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus.” Fil 3:20

Diakoni

Vad är diakoni? Kan vår församling hjälpa dig?

Samtal och stöd

Själavård och bikt

Bibeln online

Läs bibeln online gratis!

Blekinge kontrakt

Film om det nybildade Blekinge kontrakt

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.