Kyrkhults församling

Välkommen till Kyrkhults församling i nordvästra Blekinge

Konfirmation

Välkommen att konfirmera dig hos oss!

Barn med målade händer

Barn och ungdom

Här finner du mer om församlingens arbete med barn och unga.

Kyrkboden

Second hand

Kontakt

Personal och förtroendevalda

Mamma håller bebis under ett dop.

Dop

Vill du läsa mer om dopet eller anmäla dig själv eller ditt barn till dop?

Konfirmation

Välkommen att konfirmera dig hos oss!

Under vigseln säger ni ja till varandra inför Gud, släkt och vänner.

Vigsel

"Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag." - Gal 6:2

Levande ljus i kyrkan

Begravning

”Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus.” Fil 3:20

Diakoni

Vad är diakoni? Kan vår församling hjälpa dig?

Samtal och stöd

Själavård och bikt

Bibeln online

Läs bibeln online gratis!