Diakoni

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Matteusevangeliet 7:12

Enligt kristen människosyn är varje människa oändligt värdefull och ska mötas med respekt. Ordet diakoni härstammar från grekiskan och betyder "att tjäna." Det används om kyrkans sociala arbete och handlar om att kyrkan på Kristi uppdrag arbetar med att hjälpa människor.

Detta innebär att besöka äldre, sjuka och ensamma, samtala med människor, möta missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp, samtala om sorg, hjälpa och stödja familjer som befinner sig i kris, försöka hjälpa de som befinner sig i ekonomisk utsatthet, hjälpa de som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, stödja flyktingar samt hjälpa de som behöver hjälp i kontakt med myndigheter.

Präster och diakoner arbetar under tystnadsplikt. Den ser olika ut beroende på vem du samtalar med och i vilken situation. För saker som sägs till präst i bikt eller enskild själavård gäller absolut tystnadsplikt, den får inte brytas av något skäl och en domstol får inte kalla en präst att vittna om någonting som sagts under bikt eller enskild själavård. För att läsa mer om tystnadsplikt i Svenska kyrkan:
https://www.svenskakyrkan.se/samtalsstod/tystnadsplikt

Önskar du kontakt med oss eller är du i behov av hjälp? Tveka inte att höra av dig!

Komminister Björn Lundmark
Tel: 0454-30 21 42
Mob: 072-721 21 42
bjorn.lundmark@svenskakyrkan.se