Mamma håller bebis under ett dop.
Foto: Magnus Aronsson/IKON

Dopet i Jesus Kristus

Vid dopet blir man medlem i Guds rike och får del i de löften som Gud har gett oss. Dopet kan liknas vid ett pass som anger vilket hemland, vilket yrke som man tillhör. Dopdagen är därför datumet för din himmelska födelsedag.

önskar DU LÅTA döpa dig själv eller ditt barn?

Kontakta pastorsexpeditionen på tel. 0454-30 21 40, nås säkrast på onsdagar kl. 10-12, eller någon av prästerna, kontaktuppgifter finns under menyval ”Kontakt”.

Alla nyfödda i vår församling får en inbjudan till dop. Har ni inte fått detta kontakta oss.

Dopet genomförs med fördel i söndagens huvudgudstjänst kl. 10 där hela församlingen får vara med och dela glädjen och be för barnet.

​Det går också att boka dop söndagar efter gudstjänsten, oftast kl 12.15.

En lördag i månaden erbjuder vi en dopgudstjänst där flera barn kan döpas samtidigt. För mer information kontakta Församlingsexpeditionen på 0454-30 21 40.

I dopet har ni också uppstått med Jesus genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda.

Kolosserbrevet 2:11-13

Kors och dopgåvor

Vid sitt dop får man bl.a. ett träkors med inskrivet namn och dopdatum. Detta kors hängs under gudstjänsten upp i dopträdet framme i koret som en symbol för att vi genom dopet blir inympade i Livets träd.

​Varje år, de första 6 åren efter dopet blir barnet inbjudet till en familjegudstjänst att hämta en dopgåva från församlingen. Det kan vara ett smycke, en bibel, en bönbok eller liknande. Det är redskap som är till för att stärka barnets identitet som kristen.

​Dopklänning

Dopdräkten är vit och alldeles för stor. Det symboliserar renheten som Gud skänker i dopet, att vi ikläder oss Jesus Kristus, och att vi som kristna ska växa i vårt dop och i vår tro. Låna gärna vår dopdräkt som är sydd och skänkt av en församlingsbo.

Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.

Galaterbrevet 3:27