Kontakt

pastoratet

Församlingsexpedition:

Telefon: 0454-30 21 40 (Expeditionstid onsdagar kl. 10-12)

Kyrkogårdsexpedition:

0454-77 00 10 (Expeditionstid måndag-fredag kl. 10-12)

Adress:

Kyrkhults Församling
Fridaforsvägen 9
293 74 Kyrkhult

E-postadress:

kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se