En fönsterruta som har immat igen. Någon har ritat ett frågetecken med sitt finger.
Foto: Anton Watman

Konfirmation

Vad är det?

Konfirmation betyder bekräftelse. I vårt land har den kristna tron sedan långt tillbaka haft en naturlig plats i samhällsstrukturen och många döps som barn. I och med att man blir äldre och börjar fundera mer kring livets stora frågor är det ett gott steg att lära sig mer om sin kristna tro och vad den betyder för Dig.

Varför?

Intryck kommer från alla håll idag och många rörelser och föreningar slåss om Din uppmärksamhet - eftersom de har svårt med minskade medlemsantal och tänker på ”Vad du kan göra för dem”.

Konfirmationstiden handlar inte om ”vad du kan göra för 'oss'”. Vår önskan är att Du ska få en möjlighet att upptäcka ”Vad Gud gör för Dig”, ”Vad Gud VILL göra för Dig” och ”Vad Gud KAN göra för Dig”. Målet med konfirmationstiden är inte att du som en fabriksarbetare ska producera någonting - det enda målet är att Du ska växa som person, människa och kristen.

Hur?

Vi hoppas att Du vill ta emot den glädje och erfarenhet som det innebär att påbörja konfirmationstiden. Du förbinder dig inte till någonting. Vi hoppas kunna ge Dig kunskap och erfarenhet av vad det innebär att vara en Jesu lärljunge idag. Ifall du när konfirmationstidens närmar sig sitt slut önskar så erbjuds Du möjlighet till konfirmationsgudstjänst - att Gud högtidligt bekräftar att Han vill att Du ska vara en lärjunge i modern tid, och att Du högtidligt kan bekräfta att Du vill vara det.

Vi är glada över att vi i Kyrkhults och Jämshögs församlingar nu har gemensamma grupper! Samlingar sker som regel i Jämshög/Olofström med personal från våra båda församlingar.

Vi ser fram emot Din anmälan och Ditt deltagande! 

För mer information och anmälan:

https://www.svenskakyrkan.se/jamshog/

Folder för anmälan