Dop, Konfirmation, Vigsel

Mamma håller bebis under ett dop.

Dop

Vill du läsa mer om dopet eller anmäla dig själv eller ditt barn till dop?

Konfirmation

Välkommen att konfirmera dig hos oss!

Under vigseln säger ni ja till varandra inför Gud, släkt och vänner.

Vigsel

"Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag." - Gal 6:2