Samtal och stöd

Själavård och bikt

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.

Matteusevangeliet 11:28

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Det kan gälla frågor om tro och livet som människa eller vara någonting som just nu tynger dig. Du kan om du önskar också boka tid för bikt. För att kontakta oss behöver du inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar självfallet ingenting. Vi finns för dig oavsett ålder och livssituation.

Präster och diakoner arbetar under tystnadsplikt. Den ser olika ut beroende på vem du samtalar med och i vilken situation. För saker som sägs till präst i bikt eller enskild själavård gäller absolut tystnadsplikt, den får inte brytas av något skäl och en domstol får inte kalla en präst att vittna om någonting som sagts under bikt eller enskild själavård. För att läsa mer om tystnadsplikt i Svenska kyrkan:
https://www.svenskakyrkan.se/samtalsstod/tystnadsplikt

Önskar du kontakt med oss eller är du i behov av hjälp? Tveka inte att höra av dig!

 

Komminister Björn Lundmark
Tel: 0454-30 21 42
Mob: 072-721 21 42
bjorn.lundmark@svenskakyrkan.se