Landskrona församling

I vardag och i högtid, i glädje såväl som i sorg. Tillsammans gör vi Landskrona lite bättre!

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19.
Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet.

Med anledning av Corona / Covid -19

Svenska kyrkan får frågor om hur gudstjänster, konserter och annan verksamhet påverkas av den höga risken för spridning av coronaviruset, som ger sjukdomen covid-19. Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet.

Ställ upp som kandidat i kyrkovalet 19 september 2021

Var med och påverka Svenska kyrkans framtid!

Ställ upp som kandidat i kyrkovalet 19 september 2021

Enligt både Bibeln, Torahn och Koranen levde en man för länge sedan, litet mer än 4000 år sedan, som hette Abraham. Han kom från staden Ur i ett rike som hette Babylonien (numera Irak). I Babylonien och på många ställen dyrkade man en mångud, men något händer med Abraham som gör att han börjar dyrka en ny Gud. Den Gud som senare kom att ses som den ende Guden för både judar, kristna och muslimer.

Abrahams barn

Enligt både Bibeln, Torahn och Koranen levde en man för länge sedan, litet mer än 4000 år sedan, som hette Abraham. Han kom från staden Ur i ett rike som hette Babylonien (numera Irak). I Babylonien och på många ställen dyrkade man en mångud, men något händer med Abraham som gör att han börjar dyrka en ny Gud. Den Gud som senare kom att ses som den ende Guden för både judar, kristna och muslimer.

Nya upptåg och nya uppdrag, Sofia & Albert gör det igen! 
Sofia & Albert är alla barnens vän.

Sofia och Alberts månadspaket!

Nya upptåg och nya uppdrag, Sofia & Albert gör det igen! Sofia & Albert är alla barnens vän.

Vi fortsätter att fira gudstjänst - men undviker att samlas. Det här året ställs vi inför ovanliga utmaningar också när det gäller gudstjänstlivet. Nedan hittar du förkortade andakter anpassade efter söndagens gudstjänster,  så att du kan fira gudstjänst från ditt köksbord istället.

Digitala andakter

Vi fortsätter att fira gudstjänst - men undviker att samlas. Det här året ställs vi inför ovanliga utmaningar också när det gäller gudstjänstlivet. Nedan hittar du förkortade andakter anpassade efter söndagens gudstjänster,  så att du kan fira gudstjänst från ditt köksbord istället.

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig.

Bli medlem

Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns alltid en plats för dig.