Foto: Lars Wall

Härslövs minneslund

Härslövs minneslund togs i bruk i mitten av 1980-talet.

ANDRA SAKER SOM VI TROR ATT DU KAN VARA INTRESSERAD AV

Härslövs nya begravningsplats

Nya begravningsplatsen, som inte längre är så ny, invigdes den 8 oktober 1890.

Härslövs gamla kyrkogård

Härslövs gamla kyrkogård ligger runt kyrkan mitt i byn och har gjort så i många århundranden.

Leva vidare-gruppen

Stöd för dig som mist en nära anhörig