Leva vidare-gruppen

Stöd för dig som mist en nära anhörig

Samtal om sorg

Sorgen påverkar livet på olika plan. Nya känslor och svåra tankar kommer, hela
tillvaron är förändrad. Man känner stor saknad och det tar ofta tid innan man hittar tillbaka till vardagen.

Varje människas sorg är unik och ingen kan egentligen förstå den, men det kan vara en hjälp i sorgeprocessen att få utrycka sina tankar, känslor och erfarenheter med andra som är i samma situation. I andras ord och känslor känner man igen sig själv.

Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Joh. 1:5

Vi bjuder därför in dig till en samtalsgrupp, där vi med våra olika erfarenheter av sorgen och förlusten hjälps åt att bearbeta och komma en bit på vägen.

Sorgegrupp

En sorgegrupp består av 5-8 deltagare och leds av våra diakoner, där vi vid varje tillfälle samlas vi kring ett tema. Är det något specifikt som du vill samtala kring ger vi självklart utrymme till detta. Samtalsgruppen är en plats där vi kan prata och läka tillsammans. Allt som sägs stannar inom gruppen.

Det är inte alla som vill dela sin sorg i grupp, men ändå vill prata om sin sorg, sin saknad och sina tankar, då är ett enskilt samtal ett bra alternativ. Kontakta i sådant fall någon av våra diakoner för att boka en tid.

 

Det går också bra att göra din anmälan i formuläret nedan!