Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Landskrona församling Besöksadress: Artillerigatan 2-4, 26123 Landskrona Postadress: Artillerigatan 4, 261 33, Box 364, 26123 Landskrona Telefon:+46(418)57400 E-post till Landskrona församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Landskrona kyrkogård

Landskrona kyrkogård är stadens kyrkogård sedan 1877 och har blivit utbyggd i flera etapper.

Kyrkogården placerades då utanför staden men omges idag av stadsbebyggelsen och omfattar cirka 15 hektar.

Landskrona kyrkogårds utveckling

På Landskrona kyrkogård har cirka 35 000 människor fått sin sista vila, från riksdagsmannen Carl Pettersson som begrovs på invigningsdagen den 5 september 1877 i kvarter 33 och den först kremerade, vilket skedde i Helsingborg, hotelldirektör Gustaf Liljegren i kvarter 43 som gravsattes i februari 1931 och till de personer som avlidit under senaste året.

Gestaltningsmässigt uppvisar kyrkogården idag tre mycket olika huvuddelar som en konsekvens av de successiva utvidgningarna.

Denna del har under senare decennier utvecklats och gestaltats av dåvarande kykogårdschefen Pål Reijer.

Den del av kyrkogården som togs i bruk under 1960-talet har av formgivaren, landskapsarkitekten Per Friberg, kallats för den "Gröna  kyrkogården" då den helt saknar de tidigare inslagen av grusgångar och grusgravar. Gestaltningen bestod av gräsmattor, häckar runt urngravskvarter och träd.

Även denna del av kyrkogården bygger på axiala former.

Den stora utvidgningen från 1920-talet benämns "Landskrona kyrkogård" av skaparen, stadsarkitekten Frans Ekelund i vilken han formar kvarter och rum med olika höga gravstenar och häckar. Han ritar också gravstenar och bestämmer detaljrikt hur kyrkogården ska gestaltas.

Den första generationen träd på denna del av kyrkogården bestod av alm och lind. Hängalm och paraplyalm, så kallade sorgträd gav en tydlig gestaltning av kyrkogården liksom de äldsta  lindarkaderna som planterades 1909. Denna del av kyrkogården utvecklades av stadsträdgårdsmästaren Åke Grahnberg.

De äldsta delarna med axial indelning, kallad "Nya Begravningsplatsen", utmärks av överskådlighet och gravvårdar med varierande form och fri placering, inramade av stenram eller låg häck runt gravplatsen. Första etappen som togs i bruk 1877 ritades av arkitekten Frederik Nielsen.

Här kan du titta på kyrkogården i 360-graders vinkel! Använd rutan till höger för att välja vart du vill stå. 

Mer information