Foto: Lars Wall

Landskrona kyrkogård

Landskrona kyrkogård är stadens kyrkogård sedan 1877 och har blivit utbyggd i flera etapper.

Kyrkogården placerades då utanför staden men omges idag av stadsbebyggelsen och omfattar cirka 15 hektar.

Landskrona kyrkogårds utveckling

På Landskrona kyrkogård har cirka 35 000 människor fått sin sista vila, från riksdagsmannen Carl Pettersson som begrovs på invigningsdagen den 5 september 1877 i kvarter 33 och den först kremerade, vilket skedde i Helsingborg, hotelldirektör Gustaf Liljegren i kvarter 43 som gravsattes i februari 1931 och till de personer som avlidit under senaste året.

Gestaltningsmässigt uppvisar kyrkogården idag tre mycket olika huvuddelar som en konsekvens av de successiva utvidgningarna.

Denna del har under senare decennier utvecklats och gestaltats av dåvarande kykogårdschefen Pål Reijer.

Den del av kyrkogården som togs i bruk under 1960-talet har av formgivaren, landskapsarkitekten Per Friberg, kallats för den "Gröna  kyrkogården" då den helt saknar de tidigare inslagen av grusgångar och grusgravar. Gestaltningen bestod av gräsmattor, häckar runt urngravskvarter och träd.

Även denna del av kyrkogården bygger på axiala former.

Den stora utvidgningen från 1920-talet benämns "Landskrona kyrkogård" av skaparen, stadsarkitekten Frans Ekelund i vilken han formar kvarter och rum med olika höga gravstenar och häckar. Han ritar också gravstenar och bestämmer detaljrikt hur kyrkogården ska gestaltas.

Den första generationen träd på denna del av kyrkogården bestod av alm och lind. Hängalm och paraplyalm, så kallade sorgträd gav en tydlig gestaltning av kyrkogården liksom de äldsta  lindarkaderna som planterades 1909. Denna del av kyrkogården utvecklades av stadsträdgårdsmästaren Åke Grahnberg.

De äldsta delarna med axial indelning, kallad "Nya Begravningsplatsen", utmärks av överskådlighet och gravvårdar med varierande form och fri placering, inramade av stenram eller låg häck runt gravplatsen. Första etappen som togs i bruk 1877 ritades av arkitekten Frederik Nielsen.

Här kan du titta på kyrkogården i 360-graders vinkel! Använd rutan till höger för att välja vart du vill stå. 

HITTA HIT

Adress: 261 39 Landskrona. (I nuläget finns tyvärr ingen gatuadress, men det går bra stt skriva in ”Landskrona kyrkogård” via Google maps)
Kollektivtrafik: Stadsbuss 5 stannar på hållplats Kapellvägen ca. 2 minuter gångväg från kyrkogården.

Landskrona minneslundar

Landskrona kyrkogård har sedan 2004 två minneslundar som har fått namnen Gamla respektive Nya minneslunden.

Landskrona kistminneslund

Kistminneslund är ett gemensamt, anonymt gravområde för nedgrävning av kistor.

Mer information